xs
xsm
sm
md
lg

ประชาคม ม.อ.หาดใหญ่ ประณามไอ้ชั่วยิง นศ.รามฯ เรียก “ยิ่งลักษณ์” รับผิดชอบ (ชมคลิป)

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกแถงการณ์ประณามผู้ไม่ประสงค์ดีทำร้ายนักศึกษารามคำแหงจนถึงแก่ชีวิต และได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ประณามตำรวจเลือกปฏิบัติต่อประชาชน และเรียกร้องให้รัฐบาลออกมารับผิดชอบ และคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนอย่างไม่มีเงื่อนไข

เวลา 10.45 น. วันนี้ (1 ธ.ค.) ที่หน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มประชาคมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มารวมตัวกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ และอ่านแถลงการณ์ฉบับที่ 2 หลังจากมีเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีการทำร้ายนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจนทำให้เกิดการเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทางประชาคมฯ จึงขอประณาม และเรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งประกาศจุดยืน ซึ่งก่อนจะมีการแถลงการณ์ ทั้งหมดได้ร่วมยืนไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของนักศึการามคำแหงเป็นเวลา 1 นาที และมีการอ่านแถลงการณ์ โดย ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์ ผู้ประสานงานประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเนื้อหาในแถลงการณ์ดังนี้

แถลงการณ์ ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 2
จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีการทำร้ายนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยอาวุธสงครามต่างๆ โดยผู้ไม่ประสงค์ดี ตั้งแต่คืนวันเสาร์ ที่ 30 พ.ย.2556 จนกระทั้งถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดการเสียชีวิตของนักศึกษา และได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการกระทำที่คุมคามสวัสดิภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราคำแหง เช่น การข่มขู่ การลอบทำร้าย การเอายาง การใช้อาวุธ และการปิดล้อมมหาวิทยาลัยราคำแหงอย่างต่อเนื่องจนถึงกระทั่งปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง หรือพยายามควบคุมสถานการณ์ และปกป้องสวัสดิภาพของประชาชแต่อย่างใด อีกทั้งพบว่ายังมีการเลือกปฏิบัติต่อประชาชนที่ต่างกัน ดังที่มีหลักฐานเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ทำให้สถานการณ์รุนแรง และบานปลาย

ในขณะที่มีเหตุการณ์ข้างต้นดังกล่าว ยังคงมีผู้บริหารประเทศระดับรัฐมนตรีหลายคน โดยเฉพาะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นปราศรัยบนเวทีรัชมังคลาฯ ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดคุณธรรมจริยธรรม และหลักนิติรัฐอย่งรุนแรง เท่ากับเป็นการแสดงถึงการกระทำการขัดต่อกฎหมายความมั่นคงที่ได้ประกาศใช้โดยรัฐบาลเสียเอง การกระทำดังกล่าวเป็นหนทางในการสร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนยากเกิดการแก้ไข และนำไปสู่ความรุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทางประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประณามเรียกร้องความรับผิดชอบจากรัฐบาล และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งขอประกาศจุดยืน ดังนี้

1.ประณามการกระทำของผู้ไม่ประสงค์ดี ในการสร้างสถาการณ์ความรุนแรงจนทำให้นักศึกษา และประชาชนได้รับบาดเจ็บล้มตาย
2.ประณามการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจที่ไม่ปฏิบัติการในการควบคุมความรุนแรงที่เกิดขึ้น และเลือกปฏิบัติต่อประชาชนที่มความเห็นต่างจากรัฐบาล
3.ประณามการกระทำของรัฐมนตรีในคระรัฐบาล ที่ขึ้นเวทีปลุกระดม สร้างความเกลียดชังต่อประชาชนที่มีความเห็นต่าง และกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อการบังคับใช้พระราชบัญยัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ที่รัฐบาลเป็นผู้ประกาศใช้
4.ขอให้สื่อสารมวลชนต่างๆ นำเสนอข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน ตรงไปตรงมา และไม่บิดเบือน
5.ขอให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาอย่างเร่งด่วน และเปิดเผยต่อสาธารณะ
6.ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น และคืนอำนาจอธิปไตยให้ประชาชนอย่างไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้ ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์ ผู้ประสานงานประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศให้บุคลกรทุกคนแต่งกายในชุดสีดำ หรือสีขาว เพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิต และขอให้ทุกคนเกาะติดสถานการณ์อยางใกล้ชิ ดและเตรียมตัวพร้อมเคลื่อนไหวทุกเมื่อหากมีการเรียกรวมกำลัง 
 


 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น