xs
xsm
sm
md
lg

แพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ย้ำจุดยืนไล่ “รัฐบาลปูแม้ว” หนุนม็อบราชดำเนินเต็มออกไม่อั้น (ชมคลิป)

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 ประกาศเจตนารมณ์ ร้องเพลงหนักแผ่นดินไล่รัฐบาล และขอให้รัฐบาลยุบสภา เนื่องจากขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศแล้ว ขณะเดียวกัน มีผู้ใหญ่ใจดีจัดรถฟรี ให้ผู้ประสงค์ร่วมม็อบราชดำเนินเต็มออกไม่อั้น

เวลา 16.00 น. วันนี้ (22 พ.ย.) ที่หน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลุ่มอาจารย์แพทย์ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลกรคณะแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ในการขับไล่รัฐบาลที่ขาดความชอบธรรม โดยมีการออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 โดย ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์ กรรมการองค์กรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ เป็นผู้อ่านแถลงการณ์ ฉบับที่ 2 โดยมีใจความว่า

สืบเนื่องจากข้อเรียกร้องฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2556 ของกลุ่มอาจารย์แพทย์ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลกรคณะแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพียงบางส่วนโดยภาวะจำยอม แต่ไม่มีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบด้วยจิตสำนึกที่ได้กระทำลงไป อีกทั้งยังคงเพิกเฉย และมีแนวโน้มว่าจะมีการดำเนิการที่ขัดต่อหลักนิติรัฐ นิติธรรมอย่างต่อเนื่อง ดังตัวอย่าง เช่น การแสดงความไม่เคารพ และไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญที่ได้ตัดสินเมื่อวันที่ 20 พ.ย.2556 ประกอบกับแสดงการต่อต้านคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ว่า การจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และมโนธรรมสำนึกขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งโดยหลักสากลแล้ว ผู้นำประเทศต้องมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และมโนสำนึกชั้นสูงอย่างยิ่ง

จากเหตุข้างต้น อาจารย์แพทย์ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลกรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอประกาศเจตนารมณ์ และขอเรียกร้อง ดังนี้
1.ขอให้ทุกฝ่าย ยอมรับอำนาจตุลาการ และผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้ตัดสินในวันที่ 20 พ.ย.2556
2.ขอให้ทุกฝ่ายหยุดการแสดงออกถึงการต่อต้าน และทำลายกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของอำนาจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3.ขอให้ยุติการดำเนินการใดๆ ที่ขัดต่อหลักนิติรัฐ และนิติธรรม หรือกระบวนการที่สุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความขัดแย้ง หรือขยายความขัดแย้งในประเทศ
4.ขอให้รัฐบาล สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา แสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษประชาชน และแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง โดยการยุบสภา เนื่องจากขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ และไร้ความสามารถในการนำพาประเทศไปสู่ความสงบสุข

หลังจากนั้น ทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลงหนักแผ่นดิน เพื่อมอบให้แก่รัฐบาล รัฐสภ และวุฒิสภา นอกจากนี้ ได้มีผู้ใหญ่ใจดีเสนอที่จะสนับสนุนการเดินทางโดยการจัดรถให้แก่อาจารย์แพทย์ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลกรคณะแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปร่วมชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 พ.ย.นี้ โดยจะเดินทางออกจาก อ.หาดใหญ่ ในวันพรุ่งนี้ (23 พ.ย.) เต็มออกไม่อั้น 
 

 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น