xs
xsm
sm
md
lg

อัดรัฐแก้ฐานเสียง-เมินฐานสิทธิ “มวล.” ดึงชาวสวนถอดบทเรียนม็อบยาง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นครศรีธรรมราช - มวล.ดึงผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนเกษตรกรถอดบทเรียนการชุมนุมเรียกร้องราคายาง นักวิชาการชี้รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาฐานเสียง ไม่ได้แก้ฐานสิทธิของเกษตรกรอย่างแท้จริง

วันนี้ (12 ก.ย.) ที่ห้องประชุมอาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มวล.ได้ร่วมกันจัดเวทีสัมมนาถอดบทเรียนการชุมนุมเรียกร้องราคายางของเกษตรกรในภาคใต้ โดยเชิญนักวิชาการ ผู้นำท้องที่ และตัวแทนเกษตรกรจากหลายจังหวัดเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง

ดร.เลิศชาย ศิริชัย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มวล.ระบุว่า อาจสงสัยว่ามหาวิทยาลัยเข้ามาเกี่ยวเนื่องในเรื่องนี้ได้อย่างไร ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สำคัญ มหาวิทยาลัยต้องมาร่วมกันถกเถียง และใช้เป็นโจทย์ในการวิจัยต่อไป โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาราคายางพาราในอนาคต

รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความเห็นว่า หากมองแบบเศรษฐศาสตร์ในทางการเมือง เรื่องยางพาราเป็นความผิดพลาดในเชิงนโยบายทางการเมือง ในปี 2545 เราได้วางแผนแปรรูปต่างๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพ แต่เมื่อยางมีราคาดีขึ้นนักการเมืองไม่คิดแก้ไขปัญหา และวางแผนระยะยาว คิดแต่จะปลูกต่อเนื่อง ไม่คิดสร้างเสถียรภาพราคา ชาวสวนยางจึงต้องออกมาทวงถาม ในเมื่อข้าวราคาไม่ดี รัฐบาลแทรกแซงประกันราคา

แต่เมื่อชาวสวนยางทวงถามกลับลากไปลากมา เมื่อทวงถามรัฐบาลต้องมีหน้าที่รับผิดชอบบ้าง ไม่ใช่โยนไปที่ตลาดโลก แต่เมื่อรัฐบาลไม่ทำจึงเป็นความผิดพลาด สังคมเศรษฐกิจการเมือง ความผิดพลาดเชิงนโยบายจะเป็นปัญหาต่อสังคม ความเป็นจริงข้อนี้ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้ แต่รัฐบาลไม่แก้ต่างหาก

“รัฐบาลที่ดีควรเน้นฐานสิทธิ คือ ประชากรที่อยู่ใต้การปกครองต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ฐานเสียงของเรา จึงมีสิทธิน้อยกว่า กลุ่มนี้เป็นฐานเสียงมีสิทธิมากกว่า สิ่งที่รัฐบาลทำนั้นไม่ใช่แก้ปัญหาบนฐานสิทธิ แต่นี่มีนโยบายชัดในการแก้ปัญหาเกษตรกรที่เห็นแล้วว่าช่วยเหลือชาวนา แต่เมื่อเกษตรกรรายอื่นๆ ทวงถาม รัฐบาลต้องมีคำตอบที่ชัดเจน” รศ.ดร.ณรงค์กล่าว

 
 


กำลังโหลดความคิดเห็น