xs
xsm
sm
md
lg

ร่วมชอปสินค้า OTOP ในงาน “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล สู่อาเซียน 2556”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

จังหวัดสงขลา ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล สู่อาเซียน” ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-30 มิ.ย.2556 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ม.อ.หาดใหญ่

นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณท์ โดยทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคส่วนต่างๆ พร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด ร่วมทั้งการสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการสร้างโอกาสให้สตรีสำหรับใช้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้แก่สตรี

จังหวัดสงขลา ร่วมกับจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสตูล กำหนดจัดงานมหกรรม “OTOP ทั่วไทย ชายแดนใต้ก้าวไกล สู่อาเซียน” ประจำปี 2556 ขึ้น ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2556 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และชุมชน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ตลอดเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ที่มีศักยภาพขยายช่องทางการตลาดสู่ประเทศในอาเซียน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการอาเซียน นิทรรศการผลงานจากภาคราชการ ภาคเอกชน นิทรรศการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้

และการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวนกว่า 400 บูท ดังนี้
สินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว ของ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
สินค้า OTOP ระดับ 3-5 ดาว จากทั่วประเทศ
สินค้า OTOP ชวนชิมจากทุกภาค
สินค้า OTOP จังหวัดสงขลา
สินค้าฮาลาล
การประกวดธิดา OTOP จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้
การประกวดการละเล่นพื้นบ้าน
กิจกรรมการแสดงบนเวทีตลอดงาน 10 วัน โดยมีดารา ศิลปิน นักร้องอีกมากมาย
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น