xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดสงขลา เชิญชวนผู้พิการ และผู้สูงอายุรับบริการดูแลสุขภาพ 18-23 พ.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้รับการคัดเลือกจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนดำเนินการดูแลสุขภาพคนพิการ และผู้สูงอายุแบบเบ็ดเสร็จ ให้แก่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ จึงได้กำหนดจัดโครงการดูแลสุขภาพคนพิการ และผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 18-23 พ.ค.2556 โดยใช้พื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา เป็นจุดให้บริการแพทย์เคลื่อนที่ของกรมการแพทย์

สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรคนพิการที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเชิงรุกด้วยระบบหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ให้ความรู้ความเข้าใจคนพิการ และผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยแก่ญาติ และผู้ดูแลใกล้ชิด และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของคนพิการ ผู้สูงอายุ ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการที่เหมาะสม

โดยมีกิจกรรมการให้บริการด้านการแพทย์เคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมด้านความพิการ ได้แก่ บริการการตรวจคัดกรองประเมินความพิการ จดทะเบียนคนพิการ ต่อสมุดคนพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ บริการผลิต/ซ่อม แขน ขาเทียม อุปกรณ์เสริม และรองเท้าคนพิการ และกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ ได้แก่ การตรวจคัดกรอง บำบัดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม แนะนำให้คำปรึกษาดูแลตนเองเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ใส่ฟันเทียมฐานพลาสติกชนิดแบบถอดได้ และตรวจวัดสายตา คัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา พร้อมมอบแว่นตาแก่ผู้สูงอายุ

จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดข้อเข่า และมีปัญหาด้านสายตาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพคนพิการ และผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 18-23 พ.ค.2556 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อรับบริการจากหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำหรับผู้พิการที่ต้องการทำแขนขาเทียมใหม่ หรือซ่อมแซม และทำรองเท้าเบาหวาน ให้รับบริการในวันที่ 18 พ.ค.2556 พร้อมหลักฐานประกอบด้วย รูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น