xs
xsm
sm
md
lg

ธุรกิจน่าจับตามองปี 2563

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พิจารณาจากธุรกิจ ที่อยู่ในกระแสและเทรนด์ของการประกอบธุรกิจในอนาคต ร่วมกับจำนวนการจัดตั้งธุรกิจ การแบ่งตามขนาดธุรกิจ ผลประกอบการดำเนินธุรกิจซึ่งจัดทำข้อมูลตามประเภทธุรกิจ (รหัสธุรกิจ TSIC) อ้างอิงตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศ) ปี 2552 ของกรมการจัดหางาน

ธุรกิจแพลตฟอร์ม

เป็นธุรกิจตลาดกลางออนไลน์ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในปัจจุบันธุรกิจกฯรซื๊อขายฝานออนไลน์โด้รับความนิยม
มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป อีกทั้งสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น สะดวกตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งาน

ธุรกิจ e-commerce
เป็นการซื๊อขายสินค้าออนไลน์ ของตลาดการค้าขนาดใหญ่ เข้าถึงง่ายผ่านอินเตอร์เน็ต อยู่กับที่ไหนก็สามารถซื๊อขาย
สินค้าได้ เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน โดยผ่านตลาดของธุรกิจ e-commerce มีอัตราการเติบโตขึ้นทุกปี

ธุรกิจเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ เข้ามาเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะการสื่อสาร การเดินทาง และอื่น ๆ ของคนในยุคปัจจุบัน
อีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ ในการประกอบธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การประกอบธุรกิจ จึงทำให้ธุรกิจเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ยังคงได้รับความนิยมและเป็นตลาดที่ยังเติบโตอยู่
ธุรกิจโครงข่าย
เป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยีสรสนเทศและอุปกรณ์ รวมทั้งผู้ให้บริการโครงข่าย ซึ่งมีโอกาสการเติบโตสูงสอดคล้องกับ
ความต้องการใช้ข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจเกมส์และพัฒนาแอปพลิเคชั่น
เป็นธุรกิจที่พัฒนาโปรแกรมและแอปพลิเคชั่น ซึ่งกำลังเติบโตสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และ
อัตราการใช้งาน “Smartphone” ที่เพิ่มขึ้น ทำให้องค์กรหรือบริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่
สามารถตอบโจทย์ความต้องการ เพิ่มความสะดวกสบาย และกระตุ้นการใช้บริการหรือการซื้อสินค้า

ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม
การให้บริการทางด้านสุขภาพและความงาม เช่น การทำผมและการรักษาความงฯม การอาบ อบ นวด สปา สถานที่
ลดน้ำหนักและรักษาทรวดทรง คลินิกดูแลความงามและสุขภาพ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม สตรีทฟู้ด

ธุรกิจให้บริการอาหารแก่ลูกค้า ทั้งแบบที่ให้บริการถี่ไต์ะย หรือ แบบบริการตนเองและการรับประทานอาหารภายในร้าน สั่งกลับ
หรือจัดส่งถึงบ้าน รวมถึงการเตรียมและให้บริการอาหารจากรถ หรือรถเข็นขายอาหาร

ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
ธุรกิจดูแลรักษาผู้สูงอายุในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ ซึ่งรวมถึงการดูแลอย่างต่อเนื่องแก่ชุมชนผู้เกษียณอายุ
และบ้านพักรับผู้สูงอายุ การจัดห้องพัก บ้านพักประจำ การดูแลเฝ้าระวังและการช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน

ธุรกิจ Fintech และ e-Payment

เป็นธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมการชำระเงิน รวมถึงธุรกรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิต
ธุรกิจพลังงาน
เป็นธุรกิจการผลิตกระแสไฟฟ้า การส่งกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังศูนย์จ่ายและส่งไฟ้า ยังผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งรวมถึง
การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งความร้อนนิวเคลียร์ และพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ กังหันก๊าซ
ดีเซล พลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell)และพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนอื่นๆ

ธุรกิจความเชื่อ
เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโหราศาสตร์และไสยศาสตร์ เช่น การดูดวง ดูฮวงจุ้ย การกำหนดฤกษ์ ยาม การทำพิธีบวงสรวง
แม้ว่าเทคโนไลยีจะเข้ามามีบทบาทกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน แต่ความเชื่อตามขนบธรรมเนียมหรือ
จารีตประเพณี ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยมาอย่างยางนาน โดยมิได้เลือนหาย และยังคงอยู่มาจนถึง
ปัจจุบัน

ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
ปัจจุบันคนไทยนิยมไปเที่ยวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว และมีราคาประหยัด
มากขึ้น ทำใหธุรกิจนำเที่ยว มีการขยายตัวและมีการแข่งขันกันในด้านราคาและมาตรฐานการให้บริการ ส่งผลดีต่อ
ผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นในราคาถูกลง ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวต่างชาติก็นิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยเป็นจำนวนมก หากธุรกิจมีมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพก็จะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุง
เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ ซึ่งได้รับความนิยมอยู่เสมอ ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาสนใจ
การดูแลสุขภาพและความงามในภาพรวมมากขึ้น ในทุกเพศและทุกวัย

ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์
เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากระบบขนส่งโลจิสติกส์ช่วยสนับสนุนการ
ดำเนินงานของธุรกิจการค้า และการบริการในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การพลิต จนกระทั่งสินค้าและบริการเหล่านั้นเดินทาง
ถึงผู้บริโภค จังหวัดที่มีรายได้สูงสุด

ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต
เป็นการดำเนินธุรกิจในการรับประกันภัย รับทำสัญญา (ออกกรมธรรม์) ให้ความคุ้มครองชีวิตและการออมเงินและ
คุ้มครองภัยพิบัติต่างๆ เป็นการดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการเงินอีกรูปแบบหนึ่ง บริษัทประกันภัยจะเป็น
ผู้ประเมินความเสี่ยงภัยต่างๆ เมื่อคำนวณเบี้ยประกันภัย ที่จะเรียกเก็บจากผู้เอาประกันภัย* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายคลิกที่นี่เลย!! * * *

SMEs manager
กำลังโหลดความคิดเห็น...