xs
xsm
sm
md
lg

เกษมชัยฟู้ด ฟาร์มสัตว์บก-การประมง แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารแบบครบวงจร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เกษมชัยฟู้ดเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการปศุสัตว์ทั้งสัตว์บกและธุรกิจแบบประมง โดยได้มีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร พร้อมทั้งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้การในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดกลไกทางการตลาดที่มั่นคงและสินค้ามีคุณภาพ


นายโกญจนาท ศรมยุรารองประธานกรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินเล่าว่า เกษมชัยฟู้ด หรือ KCF เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปศุสัตว์ด้านการเลี้ยงสัตว์บก ได้แก่ ไข่ไก่, เป็ดไข่, ธุรกิจการประมง, การเลี้ยงปลาน้ำจืด ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากวัตถุดิบดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากการทำธุรกิจการเลี้ยงเป็ดไข่เมื่อปี 2519 และได้มีการเข้าสู่ธุรกิจไก่ไข่ในปี 2535 จากนั้นได้ขยายไปสู่ธุรกิจการประมงเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารแบบครบวงจรซึ่งเกษมชัยฟู้ดมีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจประมาณ 43 ปี


จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจการเลี้ยงสัตว์มามากกว่า 43 ปี ประกอบกับการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมี การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในธุรกิจ ทำให้ บริษัท เกษมชัยฟู้ด มีการพัฒนาและเติบโตพร้อมได้รับมาตรฐานอย่างต่อเนื่องจากกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจนมาเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า KCF เริ่มตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงไก่รุ่น ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ โรงคัดไข่ จนถึงโรงงานแปรรูป ล้วนมีระบบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพจนเป็นที่ยอมรับจากแวดวงปศุสัตว์ อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ตลอดจนตลาดต่างประเทศ ทำให้เกษมชัยฟู้ดสามารถสร้างและต่อยอดตลาดในทุกช่องทางได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง


นอกจากนี้ในการผลิตไข่ของเกษมชัยฟู้ดจะเป็นการผลิตไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความหลากหลาย ความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในทุกๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสินค้าสด บรรจุตามความต้องการของลูกค้า เช่น ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด เป็นต้น กลุ่มสินค้าแปรรูปพร้อมปรุงอาหาร เช่น เต้าหู้ไข่ไก่ ไข่เหลว ไข่แดงเค็ม เป็นต้น กลุ่มสินค้าแปรรูปพร้อมรับประทานเพื่อความสะดวก ได้แก่ ไข่เค็มต้ม ไข่ไก้ต้ม ไข่พะโล้ เป็นต้น


เกษมชัยฟู้ดมีการจัดการจำหน่ายผ่านช่องทางใหญ่ โดยแบ่งได้ดังนี้ 1.ตลาดสด เอเย่น และ Outlet จะขายสินค้าราคาเกือบเท่าหน้าฟาร์มเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าคนกลางนำไปขายต่อ 2.ห้างสรรพสินค้าแบบค้าปลีก รวมถึงร้านสะดวกซื้อจะขายสินค้าแบรนด์ KCF พร้อมบรรจุในแพ็คเกจจิ้งเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อและบริโภค 3.ห้างสรรพสินค้าแบบค้าส่ง จะขายสินค้าแพ็คไซส์ใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้ร้านโชห่วยหรือร้านค้า ร้านอาหารซื้อไปใช้หรือนำไปขาย 4.ตลาดโรงงาน ร้านอาหาร เบเกอรี่ จะขายสินค้ากลุ่มวัตถุดิบเพื่อพร้อมผลิตให้กับลูกค้า 5.ตลาดออนไลน์จะขายสินค้าหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และ 6. ตลาดส่งออก จะขายสินค้าเข้าห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศและส่งขายเข้าโรงงานผลิตสินค้าที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นวัตถุดิบ


ทั้งนี้ทางเกษมชัยฟู้ดมีความต้องการจะต่อยอดธุรกิจจึงได้มีการขอยื่นกู้สินเชื่อกับทางธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. รวมถึงได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการค้ำประกันสินเชื่อจาก บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ซึ่งหลังจากได้การสนับสนุนจากธนาคารและ บสย. ทำให้เกษมชัยฟู้ดมีการเติบโตในด้านกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น มาตรฐานสูงขึ้น รวมถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในแบรนด์และสามารถทำให้ยอดการขายเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

อย่างไรก็ตามในอนาคตเกษมชัยฟู้ดมีการวางแผนต่อยอดธุรกิจโดยการสร้างมาตรฐานการผลิตให้มั่นคงและสร้างผู้ผลิตขึ้นมาโดยการส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อเป็นฐานที่จะทำให้สามารถเติบโตในด้านธุรกิจแปรรูปอาหารแบบครบวงจรได้ต่อไป

ติดต่อเพิ่มเติม
Facebook : KCF เกษมชัยฟู๊ด
บทความโดย : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (Link : www.tcg.or.th)


กำลังโหลดความคิดเห็น