xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงานปรับสถาบันพัฒนาฝีมือฯ เป็นศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปรับบทบาทสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง โดยนำร่องใน 12 แห่งทั่วประเทศ เป้าหมายเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติในการก้าวเข้าสู่โมเดล Thailand 4.0

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ด้านแรงงาน เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าตามแผนรัฐบาลในการนำพาประเทศไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” และก้าวพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งเน้นให้กำลังแรงงานได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ สามารถแข่งขันได้ในทุกภูมิภาค รวมทั้งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของกระทรวงแรงงาน ที่จะก้าวสู่ Brain Power ในอีก 20 ปีข้างหน้า และเป็นไปตามกรอบวาระปฏิรูปเร่งด่วน 8 วาระ ด้าน “เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0” ด้วย

กระทรวงแรงงาน (รง.) มีแผนที่จะปรับบทบาทสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งนำร่องใน 12 แห่งทั่วภูมิภาค ในแต่ละศูนย์ฯ จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ ในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันตามแนวทาง “ประชารัฐ”

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...