xs
xsm
sm
md
lg

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมยกระดับแรงงานไทย ก้าวข้ามประเทศรายได้ปานกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบรางวัลThe Best of DSD 2016
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สนองนโยบายรัฐบาลในการที่นำพาประเทศไทยก้าวข้ามกับประเทศรายได้ปานกลาง ด้วยการเพิ่มศักยภาพแรงงานไทย ผ่านการประกวดในกิจกรรมต่างๆ พร้อมจัดมอบรางวัล The Best of DSD 2016 รางวัลวัดความสำเร็จของแรงงาน

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลต้องการให้ประเทศไทยก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะแรงงานเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ กระทรวงแรงงานได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านแรงงาน โดยมุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาศักยภาพ คน ทรัพยากรมนุษย์ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจประเทศผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นความท้าทายที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ เอกชน แรงงานจะต้องร่วมมือกันทำงาน เพื่อสร้างความพร้อมและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายด้วยกัน

ทั้งนี้ การมอบรางวัล The Best of DSD 2016 ถือเป็นอีกรางวัลที่เป็นความสำเร็จในการจะขับเคลื่อนการพัฒนาคนให้มีศักยภาพ และเป็นกำลังใจในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอีกด้วย

โดยโครงการ The Best of DSD 2016 มีแนวทางการคัดเลือกจากการการประกวดในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือ แรงงานจังหวัดเพื่อความเป็นเลิศ กิจกรรมการประกวดสื่อการฝึกเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน กิจกรรมพัฒนาครูฝึกดีเด่น กิจกรรมการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า กพร. ที่มีความสำเร็จในการประกอบอาชีพให้เป็นเพชรน้ำหนึ่ง กิจกรรมสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า “SMEs ผู้จัดการ” รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...