xs
xsm
sm
md
lg

ราชทัณฑ์จัดโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอฯ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีอาชีพหลังพ้นโทษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


MGR Online - ราชทัณฑ์จับมือ “ซีพี” เปิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมตามโครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอฯ เพื่อให้ผู้ต้องขังมีอาชีพหลังพ้นโทษ

วันนี้ (26 ส.ค.) เวลา 14.00 น. ชั้น 2 ห้องรับรอง กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวสันต์ สิงคเสลิต รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายสมควร ชูวรรธนปกรณ์ นายบรรเจิด หอมบุญมา และนายณรงค์ เจียมใจบรรจง ผู้บริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม สืบเนื่องมาจากโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ระหว่างกองทุนกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กรมราชทัณฑ์ และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

นายชาญเชาวน์กล่าวว่า ด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงประทานคำแนะนำที่จะแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังบางรายที่จะพ้นโทษไปทำงานในหน่วยงานต่างๆ ด้านเกษตรกรรมที่ขาดองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกในรูปแบบที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีดำเนินการให้เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการดูแลผู้กระทำผิดที่ใกล้พ้นโทษ เมื่อพ้นโทษแล้วสามารถใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข จึงมีพระราชดำริจะสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และฝึกทักษะการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยประทานศูนย์เรียนรู้เกษตรกรร ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ให้กรมราชทัณฑ์เป็นต้นแบบในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับผู้ต้องขัง และดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้

ด้านนายวสันต์เปิดเผยว่า ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรกรรมดังกล่าว เป็นศูนย์ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะฝีมือแรงงานด้านเกษตรกรรมซึ่งได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว ประกอบด้วย โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ความจุ 100,000 ตัว จำนวน 4 โรงเรือน โครงการเลี้ยงสุกรขุน 2,400 ตัว และ โครงการระบบแก๊สชีวภาพจากมูลไก่พันธุ์ไข่และสุกรด้วยบ่อ COVER LAGOON ขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร ตลอนจนการปลูกทุเรียนและกล้วยอีก 16 ไร่ ซึ่งการดำเนินงานจะสามารถตอบโจทย์ของการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และหลักการพัฒนาของสหประชาชาติหลังปี ค.ศ. 2015 ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาย่างยั่งยืนและเป็นทิศทางการพัฒนา เพื่อก้าวทันโลกในอนาคตข้างหน้า โดยดำเนินการโครงการก่อสร้างและพัฒนาทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศ

ขณะที่นายณรงค์กล่าวว่า บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์เพื่อพัฒนาโครงการไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรกรรมสำหรับผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไปต่อไป โดยมีที่ดินกว่า 500 ไร่พร้อมพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการปลูกผลไม้ ซึ่งส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังได้รับความรู้และเทคโนโลยี เมื่อพ้นโทษไปแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ลดปัญหาทางสังคม ทางกรมราชทัณฑ์ไม่ต้องรับภาระเกี่ยวกับผลผลิต โดยทางซีพีจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด นอกจากนี้ ระหว่างเกิดผลผลิตในกระบวนการจากโครงการดังกล่าวก็จะได้ใช้เป็นทรัพยากรส่งเสริมต่อไป

 
 

กำลังโหลดความคิดเห็น...