xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒน์ฯ เปิดหลักสูตรบ่มเพาะธุรกิจร้านอาหารสู้ศึก AEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร จัดหลักสูตรอบรมเชิงลึกผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารหวังสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การตลาดสมัยใหม่ เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารด้านการเงินและบัญชี กฎระเบียบ เชื่อร้านอาหารไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายการค้า การลงทุน ตลอดจนทรัพยากรระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเสรี และจะเพิ่มระดับความเข้มข้นมากขึ้นเป็นลำดับ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่มีศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจากขาดการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ไม่สามารถพัฒนาจุดแข็งและลดจุดอ่อนของตนเองได้อย่างตรงประเด็น

“ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร เป็นธุรกิจบริการที่เร่งรัดเปิดเสรี ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน AFAS : Asean FrameworkAgreement on Services) ซึ่งเป็นเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาของกรมพัฒนาธุรกิจ-การค้า และเป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจกลุ่มนี้เป็นที่สนใจของนักลงทุนจากต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SMEs มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานค่อนข้างน้อยและขาดการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบคุณค่าของบริการที่เป็นมาตรฐานให้ผู้ใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สำคัญของ SMEs ไทย” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าว

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงต้องเร่งให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเป็นกรณีเร่งด่วน โดยได้ร่วมกับสถาบันธุรกิจแฟรนไชส์อาหาร กำหนดหลักสูตรอบรมเชิงลึก Happy Restaurants จำนวน 36 ชั่วโมง หรือ 6 วัน ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สนใจเข้ารับการอบรม ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สัปดาห์ละ 1 วัน จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม-19 เมษายน 2559 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม-22 มิถุนายน 2559

อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะเริ่มเปิดตัวโครงการและอบรมครั้งแรกในวันที่ 14 มีนาคม 2559 ซึ่งผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นธุรกิจร้านอาหารที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของกรมฯ หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำกิจการร้านอาหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยในแต่ละรุ่นผู้ประกอบการจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้ครบ ตลอด 6 สัปดาห์จึงจะจบหลักสูตร และได้รับวุฒิบัตรรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...