xs
xsm
sm
md
lg

กรมพัฒนาธุรกิจฯ ผุดกิจกรรมหนุน SMEs ให้ Strong!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับลูกรัฐบาล จัดกิจกรรมเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ SMEs กลุ่ม start up ประเดิมเปิดตัวพร้อมกัน 28 มีนาคม 2559 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยในเชิงลึกตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน “Strength from Within” ทางกรมฯ ได้พัฒนากิจกรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยหรือกลุ่ม Strong SMEs ให้สามารถ ก้าวไปสู่การบริหารจัดการทางการตลาดอย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้ จะมีการจัดงานเปิดตัว 2 กิจกรรมที่จะช่วยสร้างธุรกิจจากจุดเริ่มต้นให้พบกับความสำเร็จได้ ภายใต้แนวคิด “Start up to Success” ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00-16.30 น. ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาถ่ายทอดประสบการณ์ เช่น คุณจินตรา สุขพัฒน์ เจ้าของธุรกิจเครื่องสำอาง OSeKiและคุณชาคร รุ่งเรืองไพฑูรย์ เจ้าของธุรกิจเบอร์เกอร์ BURGLER เป็นต้น พร้อมด้วยกิจกรรมการสัมภาษณ์ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจจะเข้าร่วมการบ่มเพาะในเชิงลึกกับกรมฯ ต่อไป

อีกทั้งกิจกรรมการสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม-9 กรกฎาคม 2559 รุ่นละ 40 คน ระยะเวลาพัฒนา 80 ชั่วโมง มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ให้สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากล ซึ่งจะสร้างศักยภาพครอบคลุมใน 5 มิติ ได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์เพื่อกำหนดเป้าหมายสร้างโอกาสทางการตลาด รวมถึงการศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบ ณ PASAYA FACTORY OUTLET จ.ราชบุรี

นอกจากนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ คือ การสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM) ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2559 รุ่นละ 40 คน ระยะเวลาพัฒนา 51 ชั่วโมง มุ่งเสริมความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาด การสร้างนวัตกรรม การนำเสนอธุรกิจ Wow Presentation เทคนิค การเจรจาการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) การศึกษาดูงานธุรกิจต้นแบบ ณ ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค และหลับดี Hostel กทม.

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ติดต่อ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-5962 โทรสาร 0-2547-5971 สายด่วน 1570 อีเมล training3188@gmail.com หรือ www.dbd.go.th

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...