xs
xsm
sm
md
lg

เปิดมิติใหม่ ดันเว็บไซต์ศูนย์อัจฉริยะเพื่อธุรกิจอาหารยุคใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สถาบันอาหารปรับโฉมเว็บไซต์ ชูเป็นศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรม ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ รองรับเหมาะใช้งานผ่านเครื่องมือสื่อสารทุกรูปแบบ พร้อมเพิ่มข้อมูลใหม่ๆ เผยปัจจุบันมียอดการใช้งานเฉลี่ยเดือนละมากกว่า 22,000 IP

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า ขณะนี้สถาบันอาหารได้ทำการปรับโฉมให้เว็บไซต์เสียใหม่ ให้เป็นรูปแบบ “ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร” (http://fic.nfi.or.th) โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ การออกแบบระบบและโครงสร้างให้รองรับในรูปแบบ Responsive ที่ใช้งานผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่, แท็บเล็ต, โน้ตบุ๊ก และแนวโน้มเทคโนโลยีอนาคตได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งการปรับระบบจะทำให้ทุกคนเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงได้เพิ่มเติมและต่อยอดการจัดทำรายงานต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงและเพิ่มเติมฐานข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพิ่มข้อมูลในเชิงชี้นำอนาคตอุตสาหกรรมมากขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการใช้กำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน การวิเคราะห์วางแผนการลงทุน และเป็นแหล่งข้อมูลในระดับบริหารของภาครัฐเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดทำนโยบายแผนยุทธศาสตร์

นอกจากนี้ ในส่วนของเนื้อหาที่นำเสนอยังเน้นสร้างสรรค์ข้อมูลที่เข้าใจง่าย กระชับ ตรงกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ในปัจจุบัน เพิ่มการนำเสนอข้อมูลแบบ snapshot ในรูปแบบที่เรียกว่า Infographic ซึ่งเน้นการสื่อสารด้วยรูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภูมิ ที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว สอดรับกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานที่มีเวลาน้อย และทำการพัฒนาระบบช่วยค้นหาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายงานได้จากหน้าแรก และในทุกเมนูที่ต้องการ ตามช่วงเวลาที่สนใจจัดหมวดหมู่เนื้อหาในระบบออกเป็น 6 หมวดใหญ่ เพื่อตอบสนองผู้ใช้แต่ละกลุ่ม ดังนี้ 1) Sector Databank รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมรายกลุ่มสินค้าหลัก 2) Industry overview ให้ภาพรวมสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหาร รายเดือน รายไตรมาส ระบบเตือนภัย สถิติการนำเข้า-ส่งออกอาหาร และมุมมองทิศทางอาหารของ CEOs บริษัทต่างๆ

3) Market Intelligence ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอาหารทั้งในประเทศและรอบโลก พฤติกรรมผู้บริโภค สินค้าอาหารที่เพิ่งออกวางตลาด และกลยุทธ์ของแบรนด์เด่น 4) Law & Regulation ไม่พลาดการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอาหาร และแหล่งข้อมูลอ้างอิงกฎหมายและมาตรฐานอาหารทั่วโลกมากกว่า 20 ประเทศตลาดหลัก 5) Technology ไม่ล้าหลังทิศทางเทคโนโลยีอาหาร และการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยแนวคิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 6) Food Directory สืบค้นรายชื่อผู้ประกอบการอาหารและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักร วัตถุเจือปนอาหาร และอื่นๆ มากมายใน 24 หมวดสินค้า

“ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2008 โดยมีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์ที่ยาวนานในการพัฒนาระบบศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร และการมีนักวิจัยประจำรองรับเพื่อตอบคำถามผู้ประกอบการ ทำให้ศูนย์ฯ ได้รับความไว้วางใจว่าเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารมากที่สุดในประเทศ มียอดการใช้งานเฉลี่ยเดือนละมากกว่า 22,000 IP” ผอ.สถาบันอาหารกล่าว

* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย คลิกที่นี่เลย!! * * *


กำลังโหลดความคิดเห็น...