xs
xsm
sm
md
lg

วว. แจก “หนอนผีเสื้อ” ศึกษาการเจริญเติบโต วงจรชีวิตของแมลงสวยงาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)โดย ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน สถานีวิจัยลำตะคอง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆ ในช่วงปิดเทอมที่ต้องการเลี้ยงหนอนผีเสื้อเพื่อศึกษา "วงจรชีวิตและการเจริญเติบโต" อย่างใกล้ชิด โดยสามารถเข้ามารับ หนอน "ผีเสื้อแพนซีสีตาลไหม้" (จำกัดบ้านละ 10 ตัว) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2567 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วิธีการมารับ หนอน "ผีเสื้อแพนซีสีตาลไหม้" ขอความร่วมมือน้องๆ และผู้ปกครอง ปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

1. เตรียมกล่องหรือภาชนะที่ระบายอากาศได้ดี และปิดล็อกอย่างแน่นหนา มารับหนอนกลับบ้าน

2. เตรียมพืชอาหาร ได้แก่ ต้นต้อยติ่ง หรือต้นขาไก่ ไว้ที่บ้านในปริมาณมาก เพราะหนอนกินใบไม้เก่ง

3. ยื่นตั๋วเข้าชม “ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน” และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า “มารับหนอนกลับบ้าน” เพียงเท่านี้น้องๆ ก็จะได้หนอนผีเสื้อกลับไปเลี้ยงที่บ้าน


ทั้งนี้ผีเสื้อมีประโยชน์ในการเป็นผู้ช่วยผสมเกสรให้กับพืช ช่วยให้พืชประสบความสำเร็จในการสร้างเมล็ดพันธุ์ อีกทั้งยังทำให้เกิดผลไม้ไว้สำหรับบริโภคด้วย โดยวงจรชีวิตของผีเสื้อ มีดังนี้

1.ระยะไข่ ใช้เวลา 4-7 วันจะเริ่มฟักตัว
2.ระยะหนอน 12-40 วัน
3.ระยะดักแด้ 12-38 วัน
4.ระยะผีเสื้อ เมื่อผีเสื้อฟักตัวออกจากดักแด้ ปีกของผีเสื้อจะชื้นแล้วยังยืดไม่เต็มที่ ช่วงเวลานี้ต้องปล่อยผีเสื้อผึ่งปีกให้แห้งเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง เมื่อปีกและตัวผีเสื้อเสื้อแห้งสนิทแล้ว ผีเสื้อจะสามารถบินออกสู่โลกกว้างได้อย่างแข็งแรง


สถานีวิจัยลำตะคอง เป็นหน่วยงานในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. มีภารกิจและเป้าหมาย มุ่งวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานวิจัย เพื่อนําไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 


สถานีวิจัยลำตะคองเปิดให้บริการเยี่ยมชม (walk-in) วันอังคาร-อาทิตย์ หรือตามปฏิทินเปิด - ปิดเวลา 09.00.-16.00 น.

ติดต่อเพื่อศึกษาดูงาน โทร. 044 390 107, 098 193 4332 (คุณเบญจมาศ) 
ติดต่อกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โทร. 081 467 4214 (คุณศักดิ์มงคล) 
ติดต่อที่พัก ห้องประชุม โทร. 087 079 3330 (คุณอรุณวรรณ)


กำลังโหลดความคิดเห็น