xs
xsm
sm
md
lg

“ศุภมาส” ร่วมเปิดประชุม “STS Forum 2023” ลั่นพร้อมร่วมมือกับประชาคมโลกแก้ปัญหาที่ท้าทายมนุษย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศุภมาส อิศรภักดี” รมว.อว. ร่วมเปิดประชุม “STS Forum 2023” เวทีหารือนโนบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น ชูโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมนำเสนอเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญทั้งเทคโนโลยีสีเขียว นวัตกรรมรับมือโลกร้อน พลังงาน AI ลั่นพร้อมร่วมมือกับประชาคมโลกแก้ปัญหาที่ท้าทายมนุษย์

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เข้าร่วมเปิดการประชุมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 20 (Science and Technology in Society: STS forum 2023) ภายใต้กรอบแนวคิด “Lights and Shadows of Science and Technology” ซึ่งเป็นเวทีหารือด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

จากนั้น น.ส.ศุภมาส ได้เข้าร่วมประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T Ministers’ Roundtable Meeting) ในประเด็น “Open Science and International Brain Circulation” โดยประเทศไทยได้นำเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมเทคโนโลยีสีเขียว สร้างนวัตกรรมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงาน และเทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีได้นำความเจริญก้าวหน้าและสะดวกสบายมาสู่มวลมนุษยชาติ แต่ก็ยังซึ่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาดังกล่าว โดยที่ประชุมได้เห็นพ้องร่วมกันในการร่วมมือแก้ไขปัญหาของโลกดังกล่าว เพื่อความผาสุกและอนาคตที่ยั่งยืน

โดยในการประชุม น.ส.ศุภมาส ได้กล่าวว่า กระทรวง อว. มุ่งเน้นการผสานกำลังจากหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย ร่วมกับพันธมิตรจากภาคเอกชนและประชาชนประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านนโยบายเศรษฐกิจ BCG โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานสะอาด เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ ความเป็นกลางทางคาร์บอน การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะสามารถร่วมตอบโจทย์ประเด็นสำคัญของโลกในปัจจุบันได้

"การจะก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาคมโลก ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data เป็นเครื่องมือ โดยกระทรวง อว. เอง พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกประเทศ เพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี เป็นตัวกลางเชื่อมภาควิชาการและอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการดำเนินงานดังกล่าว" น.ส.ศุภมาส กล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงเช้าก่อนการประชุม น.ส.ศุภมาส ได้ร่วมรับประทานอาหารเช้ากับ ฯพณฯ ฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น พร้อมด้วยรัฐมนตรีประเทศต่าง ๆ กว่า 40 คน โดยมี นายมาซาฮิโตะ โมริยามะ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ของญี่ปุ่นให้การต้อนรับ


กำลังโหลดความคิดเห็น