xs
xsm
sm
md
lg

GISTDA เผยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสแกนพื้นที่น้ำท่วมโคราชพบบางจุดลด บางจุดเพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ GISTDA เผยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา พบบางจุดลด บางจุดเพิ่ม ส่วนมากเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยบางส่วน

วันนี้ (23 ต.ค.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เปรียบเทียบกับวันที่ 22 ตุลาคม 2564

จากภาพจะเห็นได้ชัดว่าใน 2 อำเภอ โดยที่อำเภอเนินสูงปัจจุบันพบพื้นที่น้ำท่วมขังลดลงไปมาก ในขณะที่อำเภอโนนสูงพบพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มขึ้นหลายจุด ส่วนมากเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยบางส่วน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th


กำลังโหลดความคิดเห็น