xs
xsm
sm
md
lg

GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel-1 เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมสองฝั่งแม่น้ำชี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง เปรียบเทียบภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 2 ช่วงเวลา คือเมื่อวันที่ 10 ต.ค. กับ 16 ต.ค.  ริมสองฝั่งแม่น้ำชีที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยบางส่วน ในเขตจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

วันนี้ (16 ต.ค.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 2 ช่วงเวลา คือเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 (ซ้าย) กับ 16 ตุลาคม 2564 (ขวา) เห็นได้ชัดถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะริมสองฝั่งแม่น้ำชีที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยบางส่วน ในเขตจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...