xs
xsm
sm
md
lg

GISTDA เปิดภาพดาวเทียมน้ำท่วม 10 จังหวัด เกือบ 8 แสนไร่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-1 วันที่ 12 ต.ค.64 ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคกลาง ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี พิจิตร อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี อุทัยธานี ลพบุรี และสระบุรี รวมทั้งสิ้น 798,590 ไร่

ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมถึงทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และชุมชนที่อยู่อาศัยบางส่วน ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th