xs
xsm
sm
md
lg

เผยความสำเร็จยุวชนอาสา นศ. 800 คนร่วมแก้ปัญหายากจน เหลื่อมล้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่นำร่อง จ.กาฬสินธุ์ ดูความสำเร็จของโครงการยุวชนอาสา เฟส 1 เผยมีนักศึกษา กว่า 800 คน จาก 9 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชน แก้ปัญหายากจน เหลื่อมล้ำ คุณภาพชีวิต คัด 83 โปรเจคร่วมโครงการ “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม” ชิงเงิน 1 แสนบาท จากกองทุนยุวสตาร์ทอัพ

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.63 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 มิ.ย.นี้ จะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการยุวชนอาสา เฟส 1 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง 82 ชุมชน จากความร่วมมือของ 9 มหาวิทยาลัย และ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน โดยโครงการยุวชนอาสา เฟส 1 มี นักศึกษา นำเสนอโครงการในการลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชน จำนวน 83 โครงการ

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 18 โครงการ ทำใน 15 ตำบล 8 อำเภอ นักศึกษาเข้าร่วม 162 คน งบประมาณที่กระทรวงฯ สนับสนุน จำนวน 8,207,500 บาท มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 โครงการ 1 ตำบล 1 อำเภอ นักศึกษา 22 คน งบฯ 1 ล้านบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2 โครงการ 2 ตำบล 2 อำเภอ นักศึกษา 20 คน งบฯ 980,000 บาท มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 34 โครงการ 34 ตำบล 11 อำเภอ นักศึกษา 214 คน งบฯ 16,230,919 บาทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 4 โครงการ 4 ตำบล 4 อำเภอ นักศึกษา 35 คน งบ 1,951,740 บาท มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 โครงการ 14 ตำบล 8 อำเภอ นักศึกษา 172 คน งบฯ 6,799,500 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา 1 โครงการ 1 ตำบล 1 อำเภอ นักศึกษา 8 คน งบฯ 490,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 6 โครงการ 6 ตำบล 3 อำเภอ นักศึกษา 59 คน งบ 2,934,000 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 2 โครงการ 2 ตำบล 2 อำเภอ นักศึกษา 14 คน งบฯ 980,000 บาท รวม 83 โครงการ 63 ตำบล 15 อำเภอ นักศึกษา 806 คน งบฯ 39,573,659 บาท

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ คณะกรรมการโครงการยุวชนอาสา จะคัดเลือกโครงการของนักศึกษาจำนวน 83 โครงการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม” เพื่อที่จะมอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมูลค่า 100,000 บาท จากกองทุนยุวสตาร์ทอัพ ภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติของ อว.ให้แก่กลุ่มนักศึกษาที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นกี่โครงการ โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้โครงการละ 1 แสนบาทสำหรับการพัฒนาแบบจำลองหรือการพิสูจน์ความเป็นไปได้ด้านการตลาดเบื้องต้น การจัดทำแผนธุรกิจที่มีศักยภาพ

“โครงการยุวชนอาสา เป็น 1 ใน 3 โปรเจคของโครงการยุวชนสร้างชาติ ซึ่งประกอบด้วย อาสาประชารัฐ กองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้นและยุวชนอาสา โดยเป้าหมายของโครงการยุวชนอาสา คือการนำนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 800 – 1,000 คนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลของปัญหาชุมชนในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย 80 – 100 ตำบล ที่มีปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ปัญหาคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ เพื่อไปสร้างหรือนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานภายในกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มาบูรณาการในการแก้ปัญหา จากนี้เตรียมขยายผลไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วประเทศ” ดร.สุวิทย์ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...