xs
xsm
sm
md
lg

วัดบ้านกุ่ม ราชบุรี เปิดโครงการพุทธเกษตรสู้วิกฤตโควิด -19 ปลูกผักระยะสั้น อนุรักษ์ธรรมชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ราชบุรี - วัดบ้านกุ่ม อำเภอบางแพ เปิดโครงการพุทธเกษตรสู้วิกฤติโควิด-19 ปลูกผักสวนครัวปลอดสาร และโครงการปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 วัดบ้านกุ่ม ปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันนี้ (15 มิ.ย.) นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤต โควิด-19 ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ และโครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ที่วัดบ้านกุ่ม ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

โดยมีพระครูภาวนาธรรมากร เจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่ม นายไกรยุทธ หอมไกรลาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี นายพาณิชย์ สืบภู่ นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ นายวรัชญ์ คงคาวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการ อ.บางแพ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ และยังเป็นการปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อีกทั้งเป็นการสร้างพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ให้แก่ชุมชนโดยรอบ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเป็นจุดตัวอย่างระดับจังหวัด ณ บ้านท่ามะขาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี รวมต้นไม้ 500 ต้นไปแล้วนั้น โอกาสนี้ ได้ขยายการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้ได้จำนวน 1 ล้านต้นทั่วประเทศ เป้าหมายของ อ.บางแพ คือ จำนวน 500 ต้น ประกอบด้วย ต้นสัก ต้นมะค่า ต้นทองอุไร และอื่นๆ

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย สร้างรายได้ในระดับครัวเรือน ขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” ที่ให้วัดมีส่วนร่วมการปลูกผักสวนครัวเป็นแหล่งอาหาร ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบช่วงสถานการณ์โควิด-19

พระครูภาวนาธรรนากร เจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่ม กล่าวว่า เป็นวันสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีการจัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ และยังมีโครงการพุทธเกษตรสู้ภัยโควิด-19 และยังมีกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและสวนสมุนไพรต่างๆ สร้างความมั่นคงทางอาหารที่จะขยายสู่ชุมชนในพื้นที่ ตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้ ซึ่งในวัดยังมีการปลูกสมุนไพรหลายชนิด เช่น ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน เกล็ดตะวัน ขิง ข่า ตะไคร้ โหระพา จะนำมาทำเป็นอาหารช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของชาวบ้านได้ นอกจากนี้ วัดได้จัดพิธีมอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ซึ่งวัดได้ทำช่วยเหลือประชาชนมาต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น เข้ามาช่วยกันดูแลช่วยเหลือ

ภายในงานทางนายอำเภอบางแพ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และประชาชนได้ช่วยกันหว่านเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวหลายชนิดบนแปลงผักรอบพื้นที่วัด มีการปลูกผักสวนครัว เช่น ต้นแค ต้นมะเขือ คะน้า ผักบุ้ง และปลูกสมุนไพรนานาชนิด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่วัด และร่วมกันมอบถุงยังชีพซึ่งมีผักสวนครัว ถั่ว มะเขือ ฟัก ผักคะน้า เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหาร ปลากระป๋องแก่ผู้สูงอายุ และผู้พิการด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...