xs
xsm
sm
md
lg

“สุวิทย์” ชูแอปพลิเคชัน “ไมโครซอฟท์ ทีมส์” นวัตกรรมเรียนออนไลน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
​“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.กระทรวง อว. พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเดินหน้าเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์โรงเรียนสาธิตสังกัด อว.96 แห่งทั่วประเทศ หากต้องเลื่อนเปิดเทอม ชูนวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไมโครซอฟท์ ทีมส์” ให้โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศใช้ฟรี นำร่องโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรแห่งแรก หวังเตรียมพร้อมโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบให้โรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาอื่นทั่วประเทศ


ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว.เรียกประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตในสังกัดกระทรวง อว.จำนวน 96 แห่งทั่วประเทศ เพื่อหารือถึงแนวทางในการปรับแผนการเรียนการสอนหากโรงเรียนสาธิตจำเป็นต้องเลื่อนเปิดเทอมเหมือนโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาฯ และการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ อันเป็นผลกระทบจากจากเหตุการณ์วิกฤตโควิด-19 หากเหตุการณ์ยังยืดเยื้อต่อไป ล่าสุด กระทรวง อว.ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการนำ นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ไมโครซอฟท์ ทีมส์ กับบริการไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 365 เอ 1 (Microsoft Office 365 A1) สู่โรงเรียนสาธิตจำนวน 96 แห่ง ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัย 66 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 65,990 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์ หลังจากที่ได้ใช้ในระดับมหาวิทยาลัยมีผลลัพท์ที่น่าพอใจอย่างมาก

“โจทย์ที่สำคัญของการประชุมในวันนี้ คือ เราจะเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเทอมต่อไปอย่างไร เพื่อให้เด็กยังสามารถได้เรียนรู้ตามวัยและศักยภาพถึงแม้ประเทศจะยังมีวิกฤตก็ตาม โดยประเด็นสำคัญ คือ การใช้วิกฤตเป็นโอกาสโรงเรียนสาธิตต้องเป็นต้นแบบ หลังจากมีการเตรียมความพร้อม รับมือกับการเปิดเทอมที่จะถึงนี้ ด้วยการนำหลักสูตรต่างๆ ในสาระวิชาต่างๆ ช่วยกันสร้างในบริบทของออนไลน์ที่ไม่ติดกับดักอยู่กับการเรียน การสอนในระบบปกติเท่านั้น มีการวิจัย พัฒนากระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมต่างๆ ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ การใช้ AI เป็นตัวช่วยของครูและนักเรียน และถ่ายทอดออกไปยัง โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วๆไป โดย อว.พร้อมที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ และแพล็ตฟอร์มต่างๆ”

ด้าน ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า ขอเสนอให้โรงเรียนสาธิตในสังกัด อว. เปิดพร้อมกันทั้งหมดในวันที่ 1 กรกฏาคมนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาระดับขั้น พื้นฐานทั้งประเทศ และขอให้โรงเรียนสาธิตในสังกัด อว.เตรียมการไว้ในอนาคต หากสถานการณ์โควิด-19 ยืดเยื้อทำให้ต้องใช้รูปแบบการศึกษาระบบออนไลน์แน่นอน โดยในส่วนของซอฟต์แวร์อยากกระทรวง อว. สนับสนุน โรงเรียนสาธิตของ อว.ทั้งหมด สำหรับในส่วนของสาธิต มศว ประสานมิตร ขณะนี้ได้ประสานงานกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการนำร่องในการวางระบบการเรียนการสอน ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ไมโครซอฟท์ ทีมส์ และคาดว่าจะสามารถขยายระบบไปสู่โรงเรียนสาธิตอื่นๆ ได้ทันที

ส่วน ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กล่าวว่า นโยบายของโรงเรียนสาธิต มศว มุ่งเน้นในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการนำนวัตกรรมในการเตรียมพร้อมสู่รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องเตรียมตัวทั้งในส่วนของครูอาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครองที่จะต้องศึกษาไปด้วยกัน

สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนจะจำลองรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่ระบบออนไลน์ มีอาจารย์ประจำชั้นที่จะคอยสังเกตปฎิสัมพันธ์เด็ก พร้อมติดตามให้เด็กเข้าห้องเรียน มีการตารางการเรียนการสอนที่ชัดเจนในทุกรายวิชา โดยคาดว่าจะเริ่มต้นในการเรียนออนไลน์ครั้งแรก ในวันที่ 18 พฤษภาคม - 18 มิถุนายนนี้ สำหรับการเรียนภาคฤดูร้อน ใน 3 ระดับชั้น ได้แก่ 1. ชั้นมัธยม 6 จำนวน 400 คน 2. ชั้นมัธยม 4 จำนวน 790 คน และ 3. ชั้นมัธยม 1 จำนวน 390 คน

“การเรียนออนไลน์ของเด็กมัธยมแตกต่างจากเด็กมหาวิทยาลัย เพราะนักเรียนแต่ละชั้นปีก็แตกต่างกันไป ความสนใจและจดจ่อกับการเรียนก็แตกต่างกัน ต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอน อย่างไรก็ดี การเรียนการสอนออนไลน์จะค่อยๆ เป็นค่อยไปโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ค่อยๆ สร้างความคุ้นเคย มีการเรียนแบบ Real Time และสามารถอัดวิดีโอเพื่อใช้ทบทวนบทเรียน หรือนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ มีการอัปโหลดเอกสารการเรียนสู่ระบบออนไลน์ ควบคู่กับการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปยังทุกบ้านอีกด้วย”

ด้าน ศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ไมโครซอฟท์ยินดีให้การสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยแพลตฟอร์ม Microsoft Team ให้กับโรงเรียนสาธิตในสังกัดกระทรวง อว.อย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมาไมโครซอฟท์มีการทำงานร่วมกับกระทรวง อว.ในการนำ Remote Learning มาใช้ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วและได้ผลเป็นที่น่าพอใจสำหรับระดับมหาวิทยาลัย จนมีผู้ใช้งานในระบบของมหาวิทยาลัยที่ได้ ดำเนินการร่วมกับกระทรวง อว.มีมากถึง 2.5 แสนคน ทำให้ก่อนหน้านั้นมีเพียง 2 หมื่นคน ทำให้ประเทศไทยกำลังเป็นสปอตไลต์ของ Educator ทั่วโลกว่า ทำอย่างไรถึงมีการเติบโตในการเรียนออนไลน์มากถึง 1,000%

“ถือเป็นความสำเร็จ และการตอบรับที่ดีจากกลุ่มมหาวิทยาลัย วันนี้กระทรวง อว.ต้องการให้ไมโครซอฟ์ขยายการให้บริการมาสู่โรงเรียนสาธิต เราก็ยินดี และได้เริ่มดำเนินการไปกับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ระดับมัธยม ไปเรียบร้อยในเวลาเพียง 2 วัน และพร้อมที่จะขยายไปสู่โรงเรียนสาธิตอื่นๆ ได้ทันที”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า การเปิดเทอมของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนด แต่ในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีการเรียนการสอน เพื่อปรับพื้นฐานโดยใช้ ระบบออนไลน์ และมีการปฐมนิเทศกับผู้ปกครอง ทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ด้านการศึกษาแบบออนไลน์ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีการจัดการอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการเรียน การสอนออนไลน์เรียบร้อย ขณะนี้อยู่ในช่วงที่บุคลากรของโรงเรียนทั้ง 2 ระดับกำลังเตรียมทำบทเรียนออนไลน์ที่มีทั้งการสอนแบบเรียลไทม์ และการสอนผ่านคลิป หรือบทเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนได้ศึกษาในบางช่วง โดยศักยภาพของคุณครู และบุคลากรของโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านทั้ง LINE กลุ่ม, ปรแกรม ZOOM, Microsoft Team, Google Classroom รวมถึงการทำคลิปบน YouTube โดยโรงเรียนมีการจัดเตรียมห้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณครูทำคลิปการสอน หรือทำบทเรียนออนไลน์อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น