xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมจัดนิทรรศการ "10 อาชีพสายวิทย์ที่คนไทยไม่รู้จัก" พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อพวช. จับมือเชฟรอน-คีนัน เตรียมจัดนิทรรศการ "Enjoy Science Careers Exhibition" ช่วงเดือน พ.ค. 59 มุ่งเสนอ 10 อาชีพสายงานด้านวิทยาศาสตร์สุดเจ๋งแต่ไม่เป็นที่รู้จัก หวังกระตุ้นเด็กไทยสนใจงานด้านวิทย์เพิ่มขึ้น

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย แถลงข่าวเตรียมจัดนิทรรศการ Enjoy Science Careers Exhibition เสนอ 10 อาชีพสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในสังคมไทย เมื่อวันที่ 7 ม.ค.59 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้อยู่อีกมาก อีกทั้งในสังคมยังไม่ค่อยรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุนี้อพวช. จึงร่วมมือกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers Exhibition” ขึ้น เพื่อนำเสนอ 10 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่สังคมอาจไม่รู้จัก แต่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศ

นายสาคร เผยว่า ในนิทรรศการจะเป็นการนำเสนออาชีพทางวิทยาศาสตร์ที่คนไม่รู้จัก จำนวน 10 อาชีพ เช่น “นักคิดค้นยา” อาชีพที่ต้องคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรยาต่าง ๆ เพื่อรักษาโรค โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์เคมีมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน หรืออาชีพ “นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม” ที่ทำหน้าที่สำรวจ ผลิตและพัฒนาแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมใต้พื้นพิภพ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยอาศัยความรู้จากสาขาวิชาธรณีวิทยา ที่มุ่งเน้นศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างและกระบวนการตามธรรมชาติของโลก โดยเฉพาะทรัพยากรธรณี อันได้แก่ หิน น้ำบาดาล และเชื้อเพลิงธรรมชาติ

"เราหวังว่านิทรรศการชุดนี้จะมีส่วนช่วยปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีความตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนหันมาสนใจเลือกเรียน อันจะเป็นการปูทางให้พวกเขาก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากขึ้นต่อไปในอนาคต” นายสาคร กล่าว

ด้าน พรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า โครงการ Thailand Partnership Initiative หรือที่รู้จักภายใต้ชื่อ “Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” เป็น 1 ใน 5 โครงการหลักทั่วโลกของเชฟรอน ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของแต่ละประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม (STEM) ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพ

"ในประเทศไทยเชฟรอนได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วน รวมถึง อพวช. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย ในการผลิตนิทรรศการ “Enjoy Science Careers Exhibition" โดยหวังให้เยาวชนได้เข้าใจและรู้จักกับอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ด้านสะเต็มศึกษามาบูรณาการ เพื่อในอนาคตประเทศไทยมีแรงงานที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสทางด้านอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป”

ทั้งนี้นิทรรศการชุด "Enjoy Science Careers Exhibition"จะพร้อมเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในเดือน พ.ค. ที่จะถึงนี้ และออกไปจัดแสดงพร้อมกับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ให้กับเยาวชนตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ อันจะเป็นการกระตุ้นผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย
กำลังโหลดความคิดเห็น...