xs
xsm
sm
md
lg

ขนรถไฟฟ้าฝีมือไทยอวดทำเนียบ นายกให้คำมั่นผลักดันใช้ใน ขสมก.200 คัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายกรัฐมนตรีฯ เดินชมยานยนต์ไฟฟ้าผลงานความร่วมมือระหว่าง สวทช.และหน่วยงานเอกชน หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
สวทช.ขนนวัตกรรมรถไฟฟ้าฝีมือคนไทยโชว์ทำเนียบรัฐบาล ด้านรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ชี้รถไฟฟ้ายังไม่เป็นที่นิยม แม้ว่าการใช้งานในระยะยาวจะคุ้มทุนกว่า ส่วนนายกให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนยานยนต์ไทยอย่างเต็มที่เริ่มจากการผลักดันให้ ขสมก.นำรถโดยสารไฟฟ้าจำนวน 200 คันในขั้นต้น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยภาคเอกชน จัดแสดงผลงานนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าฝีมือคนไทย ณ ลานหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 ม.ค.59 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี และกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ เข้าเยี่ยมชม

สำหรับนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่นำมาจัดแสดงบริเวณลานหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ประกอบด้วยรถโดยสารไฟฟ้าขนาดใหญ่, รถโดยสารไฟฟ้าขนาดกลาง, ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 9 คัน ซึ่งยานยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็กที่นำมาแสดงเหล่านี้ใช้ชิ้นส่วนการผลิตจากในประเทศไม่น้อยกว่า 80-90% (ไม่นับรวมแบตเตอรี)

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ปัจจุบันการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่แพร่หลาย เพราะมีแค่ราว 2,๐๐๐ คันและกว่า 80% เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้า ส่วนรถโดยสารไฟฟ้าก็ใช้กันแค่ตามมหาวิทยาลัย ขณะที่รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ที่แม้ว่าจะจดทะเบียนแล้วแต่มีการใช้ที่จำกัดเพียงในแหล่งท่องเที่ยว หรือ โรงแรม เพราะมีราคาสูงกว่ายานยนต์ทั่วไป

ทว่าการใช้งานในระยะยาว ดร.พิเชฐ ระบุว่า ยานยนต์ไฟฟ้ามีความคุ้มทุนมากกว่าในด้านการซ่อมบำรุง และยังประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งมีผลภาพรวมของสิ่งแวดล้อม รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการเอกชนซึ่งดำเนินงานรถไฟฟ้ามาก่อนหน้า

"ยานยนต์ที่เรานำมาจัดแสดงในวันนี้ ส่วนใหญ่จะผลิตเพื่อส่งออก แต่ความสำเร็จและความพร้อมด้านยานยนต์ไฟฟ้าที่เรามีในวันนี้ทำให้ส่วนราชการเช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เริ่มส่งสัญญาณว่าจะมีการนำมาใช้จริงในระบบขนส่งสาธารณะภายในปี 2560 ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี และต้องช่วยกันผลักดันอย่างจริงจัง"

ในส่วนของ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวเสริมว่า ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการผลิตอยู่แล้ว แต่อาจมีชิ้นส่วนบางชิ้น เช่น แบตเตอรีลิเทียม และระบบเพลาหน้าที่ยังต้องนำเข้าอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดให้มีการร่วมกันวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน และเร่งเดินหน้าสร้างความพร้อมให้ไทยมีความสามารถในการผลิตแหล่งสะสมพลังงานสำหรับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

ด้านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังจากเดินชมยานยนต์ไฟฟ้าที่นำมาจัดแสดงไว้ที่ลานด้านหน้าของทำเนียบรัฐบาล ได้กล่าวเชิงตั้งคำถามในหลายแง่มุม ทั้งด้านราคา, ความคุ้มค่า, สถานีชาร์ตพลังงาน, รอบการขับเคลื่อน, สมรรถนะ, การจดมาตรฐาน ไปจนถึงการวิจัยต่อยอด โดยในตอนท้ายได้ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนยานยนต์ไทยอย่างเต็มที่เริ่มจากการผลักดันให้ ขสมก.นำรถโดยสารไฟฟ้าจำนวน 200 คันในขั้นต้น เข้าสู่ระบบเพื่อนำไปทดลองให้บริการประชาชน พร้อมยังแนะแนวความคิดว่าควรเพิ่มระบบสำรองไฟในระบบยานยนต์ไฟฟ้า
นายกรัฐมนตรีฯ เดินชมยานยนต์ไฟฟ้าผลงานความร่วมมือระหว่าง สวทช.และหน่วยงานเอกชน หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีฯ เดินชมยานยนต์ไฟฟ้าผลงานความร่วมมือระหว่าง สวทช.และหน่วยงานเอกชน หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีฯ เดินชมยานยนต์ไฟฟ้าผลงานความร่วมมือระหว่าง สวทช.และหน่วยงานเอกชน หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีฯ เดินชมยานยนต์ไฟฟ้าผลงานความร่วมมือระหว่าง สวทช.และหน่วยงานเอกชน หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีฯ เดินชมยานยนต์ไฟฟ้าผลงานความร่วมมือระหว่าง สวทช.และหน่วยงานเอกชน หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีฯ เดินชมยานยนต์ไฟฟ้าผลงานความร่วมมือระหว่าง สวทช.และหน่วยงานเอกชน หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีฯ เดินชมยานยนต์ไฟฟ้าผลงานความร่วมมือระหว่าง สวทช.และหน่วยงานเอกชน หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีแนะแนวทางต่อยอด แก่ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์ และั ผอ.สวทช.
นายกรัฐมนตรีฯ เดินชมยานยนต์ไฟฟ้าผลงานความร่วมมือระหว่าง สวทช.และหน่วยงานเอกชน หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีฯ เดินชมยานยนต์ไฟฟ้าผลงานความร่วมมือระหว่าง สวทช.และหน่วยงานเอกชน หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผอ.เนคเทค ให้การต้อนรับ รมว.วิทยาศาสตร์
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมชมยานยนต์ไฟฟ้า
รถยนต์ไฟฟ้าโดย บ.ล็อกซเล่ย์ (จำกัด) มหาชน
รถโดยสารไฟฟ้าขนาด 12 เมตร ที่ประกอบในประเทศไทยโดย บ.ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)
รถไฟฟ้าต้นแบบขนาด 12 เมตร โดยการพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี เป็นรถไฟฟ้าไร้มลพิษ ที่ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตจากในประเทศ 85%
ภาพภายในรถโดยสารไฟฟ้า
รถโดยสารไฟฟ้าประกอบในประเทศไทย โดย บ.ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เยี่ยมชมยานยนต์ไฟฟ้าผลงานความร่วมมือระหว่าง สวทช.และล็อกซเลย์
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผลงานพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับเนคเทค เป็นผลงานต้นแบบที่ใช้ชิ้นส่วนจากในประเทศทั้งหมดรถโดยสารไฟฟ้า

กำลังโหลดความคิดเห็น