xs
xsm
sm
md
lg

27 เม.ย.กรุงเทพฯ “ไร้เงา”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วันที่ 27 เม.ย.ช่วงเวลาเที่ยงของกรุงเทพฯ เราจะยืนอยู่บนเงาของตัวเอง
สมาคมดาราศาสตร์ชวนพิสูจน์กันให้เห็นจะจะ วันที่ 27 เม.ย.เวลาเที่ยงวัน กรุงเทพฯ ไม่มีเงา 

นายอารีสวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย นำทีมสมาชิกสมาคมฯ และประชาชนที่สนใจร่วมพิสูจน์วันกรุงเทพฯ ไร้เงาในช่วงเที่ยงวัน ระหว่างการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “ดวงอาทิตย์ วัฏจักรมืดดวงอาทิตย์” เมื่อวันที่ 27 เม.ย.55 ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยเวลาที่กรุงเทพฯ ไร้เงาคือเวลา 12.16 น.

ทั้งนี้ ข้อมูลจากนายวรเชษฐ์ บุญปลอด กรรมการวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทย ระบุว่า ในช่วงเดือน เม.ย.เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านจุดเหนือศีรษะในเวลาเที่ยงวัน ทำให้ได้รับรังสีความร้อนจากแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ จึงทำให้เดือนนี้มีอากาศร้อนมากที่สุด และหากตั้งเสาให้ตั้งฉากกับพื้นในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านจุดเหนือศีรษะในช่วงเที่ยงจะไม่ปรากฏเงาให้เห็น 

อย่างไรก็ดี แต่ละพื้นที่ของไทยจะเห็นดวงอาทิตย์ผ่านศีรษะไม่พร้อมกัน และประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อนจะมีวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านจุดเหนือศีรษะ 2 วัน คือ วันในฤดูร้อน และอีกวันในฤดูฝน ซึ่งวันและเวลาที่ดวงอาทิตย์ผ่านจุดเหนือศีรษะนี้จะใกล้เคียงกันทุกปี โดยอาจคลาดเคลื่อนประมาณ 1 วันในบางปี 
นายอารี สวัสดี นำทีมพิสูจน์วันกรุงเทพฯ ไร้เงา

เวลาตามนาฬิกาปกติเป็นเวลาเที่ยง แต่เวลาตามนาฬิกาแดดที่เทียบเวลาจากเงาที่ทาบลงบนตัวเลขของวันที่ 27 เม.ย.ตรงกับเวลาประมาณ 11.30 น.

แสดงแผนแสดงช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ผ่านจุดเหนือศีรษะในแต่ละจังหวัดโดยนายวรเชษฐ์ ซึ่งสามารถใช้เทียบเคียงในแต่ละปีได้  จากแผนที่ที่วรเชษฐ์ยกตัวอย่างว่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 1 พฤษภาคม เวลา 12:09 น., อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันที่ 2 พฤษภาคม เวลา 11:58 น., อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 7 พฤษภาคม เวลา 12:16 น., อ.เมือง จ. เชียงใหม่ วันที่ 15 พฤษภาคม เวลา 12:20 น.เป็นต้น
กำลังโหลดความคิดเห็น...