xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ กทม.ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันนี้ (14 ก.ย.) เมื่อเวลา 10.30 น.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายรัคมัต บูดีมัน (H.E. Mr. Rachmat Budiman) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวอำไพ สินสถาพรพงศ์ และ นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ในการนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบกุญแจเมือง หนังสือซุ้มเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี (Arches Honoring the Royal House of Chakri) และถุงผ้าผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นของที่ระลึก

กรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับกรุงจาการ์ตา เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2545 (ค.ศ. 2002) โดยนายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ พล.ท.สุติโยโส ผู้ว่าราชการกรุงจาการ์ตา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้อง (Memorandum of Understanding concerning Sister City Cooperation) โดยมีความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว การจัดการจราจร การผังเมือง การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ และการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันลงนามต่อเนื่องรวมระยะเวลาแปดปีได้หมดอายุลงแล้ว ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับกรุงจาการ์ตา ในการดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องฯ ฉบับใหม่ โดยเน้นความร่วมมือใน 3 สาขาสำคัญ ได้แก่ การศึกษา การสร้างศักยภาพ และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ทั้งนี้ ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงจาการ์ตา โดยการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายพลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง และ พล.ต.ต.ปรีชา ธิมามนตรี) เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาเพื่อให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและคณะ ได้เขาเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 และ 15 ม.ค. 63 และได้หารือข้อราชการในหลายประเด็น รวมทั้งความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองในอินโดนีเซีย ซึ่งกรุงเทพมหานครได้หารือร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและกรุงจาการ์ตาในฐานะเมืองพี่เมืองน้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างทั้งสองประเทศในอนาคต
กำลังโหลดความคิดเห็น...