xs
xsm
sm
md
lg

“ปานเทพ” เผยผลใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วยโควิด ลดอัตราป่วยรุนแรงให้เหลือเพียง 0.97%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ปานเทพ” เผยผลการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการเริ่มต้น สามารถลดอัตราการป่วยรุนแรงหรือปอดอักเสบให้เหลือเพียงร้อยละ 0.97 เทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้ฟ้าทะลายโจร มีอัตราการป่วยรุนแรงถึงร้อยละ 13.64 ขณะที่ต้นทุนการใช้ฟ้าทะลายโจรมีเพียง 180 บาทต่อคน เปรียบเทียบกับฟาวิพิราเวียร์ 4,800 บาทต่อคน แนะรัฐเร่งสร้างองค์ความรู้ปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อการพึ่งตนเอง

วันนี้ (22 เม.ย.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ในหัวข้อ ช่วยกันแชร์ด่วนเลย “ฟ้าทะลายโจร” ข่าวดีเป็นอย่างยิ่ง มีรายละเอียดว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานผลของการเพียรพยายามในการผลักดันให้ใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ป่วยโควิด-19 จากทุกภาคส่วน ได้ผลการทดสอบเปรียบเทียบสำหรับผู้ที่มีอาการน้อยเริ่มต้น สรุปสาระสำคัญดังนี้

ประการแรก กลุ่มผู้ป่วยที่ถูกกักตัวเฝ้าดูอาการจำนวน 526 คน จำนวนผู้ป่วยเกิดอาการรุนแรง หรือปอดอักเสบ 77 คน คิดเป็นอัตราผู้ป่วยเกิดอาการรุนแรงหรือปอดอักเสบ ร้อยละ 13.64

แต่ในขณะที่ผู้ที่ได้รับฟ้าทะลายโจรจำนวน 309 คน เกิดอการรุนแรง หรือปอดอักเสบจำนวน 3 คน (คัดออกจากงานวิจัย 1 คนหยุดใช้ฟ้าทะลายโจรและใช้ยาต้านไวรัสแทน, รักษาใช้ฟ้าทะลายโจรร่วมกับยาฟาวิพิราเวียร์และอาการดีขึ้น 1 คนอย่างรวดเร็ว, ส่วนอีกรายหนึ่งยังไม่ทราบผล) แต่ที่สำคัญคือคิดเป็นอัตราการป่วยรุนแรง หรือปอดอักเสบ เพียงร้อยละ 0.97 เท่านั้น

ประการที่สอง ยาพาราเซตามอล ราคา 60 บาทต่อคน แต่ลดไข้ได้อย่างเดียว ในขณะที่ฟ้าทะลายโจรใช้ต้นทุนเพียง 180 บาทต่อคน แต่ออกฤทธิ์ทั้งลดไข้ ต้านไวรัส ฆ่าเชื้อโควิด-19 ในขณะที่ยาฟาวิพิราเวียร์ราคา 4,800 บาทต่อคน

ประการที่สาม ยาฟ้าทะลายโจรไม่ได้ออกฤทธิ์ป้องกันโควิด-19 แต่สามารถใช้ได้ทันทีกับอาการป่วยเริ่มต้นที่ไม่รุนแรง โดยกินยาฟ้าทะลายโจรให้ได้ 180 มิลลิกรัม นาน 5 วัน (ถ้าเป็นสกัดผงหยาบจากลำต้นขึ้นไปเหนือดินก็อยู่ที่ประมาณ 18 เม็ดต่อวัน ถ้าเป็นสกัดผงหยาบเฉพาะใบก็ประมาณ 13 เม็ดต่อวัน)

สำหรับผมแล้ว หลังจากที่ได้ร่วมผลักดันกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาหลายเดือน หลังจากวันนี้รัฐบาลควรจะต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ในการปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อพึ่งพาตัวเองอย่างเร่งด่วน

ส่วนผมจะพยายามผลักดันต่อไปในเรื่องตำรับยาของแพทย์แผนไทย ซึ่งผมเชื่อมั่นมากๆ ว่า จะให้ผลดีแบบบูรณาการกับโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยอาการหนักได้อย่างแน่นอน

แผ่นดินไทยจะต้องเป็นแผ่นดินทองแน่นอน

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และภาคประชาสังคมที่เชื่อมั่นศรัทธาต่อสมุนไพรไทยจนทำให้ประเทศไทยเดินมาได้จนถึงวันนี้

ด้วยจิตคารวะและยินดียิ่ง (ยินดีจนเกือบน้ำตาไหลว่าประเทศไทยมีความหวังแล้ว)


กำลังโหลดความคิดเห็น