xs
xsm
sm
md
lg

ศธ.เดินหน้าเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือ นร.-นศ.ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศธ. เปิด “ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ” ยึดนโยบายเชิงรุก ป้องกัน และปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา พร้อมคุ้มครองและช่วยเหลือ จากผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ

จากกรณี กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มุ่งแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม เปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศคพ. เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ จากครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงปราบปราม ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่กระทำความผิด พร้อมสะสางปัญหาเก่า และยุติปัญหาใหม่ ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ เด็ดขาด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกระทำหรือผู้พบเห็นการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ร้องเรียน และร้องทุกข์ได้ทางสายด่วน ศคพ. โทร. 02-007-0001

วันนี้ (20 ก.ค.) นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเดินหน้าแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาในสังกัดหรือกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศคพ. ขึ้น เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “โรงเรียนนอกจากจะเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้และพัฒนาคนแล้ว ยังเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่ให้ทั้งความรู้ ความอบอุ่น และความปลอดภัย ซึ่งปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศขัดต่อหลักการนี้โดยสิ้นเชิง ที่ผ่านมา หลายคดีเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาอาจจะหายเงียบไปด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง โดยที่ผู้กระทำผิดยังคงลอยนวลและกระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนทำให้โรงเรียนและสถานศึกษากลายเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการไม่อยากให้บ้านที่เด็กทุกคนให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจกลายเป็นพื้นที่น่าหวาดกลัวสำหรับเด็กๆ จึงจัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศขึ้น เพื่อช่วยทวงความถูกต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมและนำพื้นที่อบอุ่น ปลอดภัย กลับมาให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอีกครั้ง”

ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) ได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ สำนักงาน ศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ศคพ.) ชั้น 1 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ ร่วมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการ ศคพ. ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และสื่อมวลชนคับคั่ง

พร้อมกันนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินนโยบายให้ไปในทิศทางเดียวกัน ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมี 5 ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ได้แก่ องค์กรยูนิเซฟแห่งประเทศไทย มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิศานติวัฒนธรรม และ องค์กรทำดี ได้มอบข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการ ศคพ. และสื่อมวลชน ร่วมรับทราบนโยบาย โดยการประชุมครั้งนี้มีระบบ Video Conference ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแห่งร่วมประชุมและรับนโยบายพร้อมกันทั่วประเทศด้วย

สำหรับ ศคพ. จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในสังกัด หรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จากการถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน นักศึกษา และบุคคลซึ่งปฏิบัติงานอื่นในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งที่จะปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ เด็ดขาด ภายใต้มาตรการใหญ่ 3 ด้าน คือ

มาตรการด้านการป้องกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยเน้นให้สถานศึกษาดูแลนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในรับผิดชอบ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ไม่เอื้อต่อการล่วงละเมิดทางเพศและการกระทำผิดอื่นๆ

มาตรการด้านการปราบปราม เพื่อแก้ไขปัญหา สะสางปัญหาเก่า ยุติปัญหาใหม่ โดยหากสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาพบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะในวงกว้าง ผู้มีอำนาจคือเขตพื้นที่ ต้องสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาย้ายไปประจำเป็นการชั่วคราว จากนั้นจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงทันที และหากผลการตรวจสอบพบว่าข้อร้องเรียนนั้นมีมูลความจริง ให้ผู้มีอำนาจสั่งตั้งกรรมการวินัยร้ายแรง และให้ผู้กระทำผิดออกจากราชการไว้ก่อน ขั้นตอนทั้งหมดมีเป้าหมายให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง แล้วรายงานหน่วยงานต้นสังกัดส่วนกลางและแจ้งข้อมูลมายัง ศคพ. เมื่อ ศคพ.ได้รับเรื่องแล้วจะรีบเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อขอให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของผู้กระทำผิดเป็นการชั่วคราว โดย ศคพ. จะเร่งรัดให้มีการดำเนินการทางวินัยควบคู่กับการดำเนินการด้านคดีอาญาด้วย

มาตรการด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือ เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนักศึกษาอย่างเป็นธรรม โดยกำหนดให้สถานศึกษาต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลเยียวยานักเรียนนักศึกษาผู้ถูกล่วงละเมิดอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที นอกจากนี้ ยังต้องคุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศทุกคนให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ไม่ละทิ้งให้เขาต้องอยู่ในสภาพยากลำบากโดยลำพัง และต้องประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนยุติธรรม เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยานักเรียนนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างรวดเร็ว

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาเป็นอันดับ 1 โดยศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นหน่วยงานที่ทรงพลัง สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกทั้งในเรื่องการป้องกัน แก้ไขปัญหา การปราบปราม และการช่วยเหลือเยียวยา โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

“ตนขอฝากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศ ขอให้ร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางเพศกับนักเรียนนักศึกษา ให้คำแนะนำ ตักเตือน จัดระบบสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความอบอุ่นและปลอดภัย คุณครูทุกคนร่วมกันสร้างความรัก ความไว้วางใจ ความศรัทธา และเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนนักศึกษาได้รับการศึกษาเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถ และมีคุณลักษณะที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว

ขณะที่ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ตามที่ รมว.ศธ. มีนโยบายที่ชัดเจนในการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิด โดยจัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ให้เป็นหน่วยงานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อันเนื่องจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากครู ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา บุคคลซึ่งปฏิบัติงานอื่นๆ ในสังกัด หรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

“นับตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ฯ มานั้น ได้มีผลการดำเนินการด้านการปราบปรามเป็นที่ประจักษ์ โดยมีผู้ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน และถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั่วคราว จนกว่าการดำเนินการทางวินัยจะเสร็จสิ้น จำนวน 13 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 1 ราย และระหว่างเด็กด้วยกัน จำนวน 2 ราย ซึ่งการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นที่รับรู้ มีการสื่อสารกันในวงกว้าง ส่งผลดีต่อการไม่เกิดปัญหาใหม่ และปัญหาเก่าได้รับการสะสางด้วยความ “รวดเร็ว รอบคอบ เด็ดขาด” ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจต่อการแก้ไขปัญหาของกระทรวงศึกษาธิการ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

นักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมินทางเพศจากข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้พบปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียน สามารถติดต่อร้องเรียนและร้องทุกข์ได้ทาง โทร. 02-007-0001 หรือสายด่วนการศึกษา 1579 E-mail : skp200200@gmail.com และเฟซบุ๊กเพจ : ศคพ.กระทรวงศึกษาธิการ หรือเดินทางมาติดต่อได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์ ศคพ. อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ศคพ.พร้อมรับฟังและจัดการทุกปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอย่างรวดเร็ว รอบคอบ และเด็ดขาด


กำลังโหลดความคิดเห็น...