xs
xsm
sm
md
lg

ม.ซีเอ็มเคแอล เปิดสอน ป.โท-เอก วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พัฒนาบุคลากรรับ 5G,AI และ IoT

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL UNIVERSITY) เปิดสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ พัฒนาบุคลากรรองรับเทรนด์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 5G, AI และ IoT เน้นใช้งานได้จริง ประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาประเทศ ในฐานะมหาวิทยาลัยเบอร์หนึ่งด้าน AI ของอาเซียน

ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้าน AI Technology ระดับอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) และ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของโลก ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่ยุค 5G ของทั่วโลก ประเทศไทยต้องเดินหน้าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเวทีการค้าระดับโลก การพัฒนาบุคคลากรที่มีความรู้และความสามารถรองรับเทคโนโลยี 5G ที่จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) และ AI (Artificial Intelligence) ที่จะส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และภาคแรงงานทั่วโลกครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) จึงเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ในคณะ "วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (Electrical and Computer Engineering หรือ ECE)" เพื่อเน้นส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตัลอย่างเต็มที่ นับเป็นโอกาสเหมาะสมที่จะต้องผลิตบุคลากรเฉพาะทาง เพื่อเอื้อประโยชน์เข้าสู่อุตสาหกรรม ตลอดจนล้อกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ในยุคการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย “นวัตกรรม” เป็นอีกปัจจัยหลักในการกระตุ้นการเติบโตของงานวิศวกรรม ซึ่งวิศวกรในประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรยุคใหม่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด "Enabling Endless Possibilities” หรือ การต่อยอดความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด หวังให้นำความรู้ ความสามารถ บูรณาการให้พัฒนานำมาต่อยอดให้ใช้งานได้จริงในการทำงาน และยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย โดยความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล คือการสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการเตรียมบุคลากรทางวิศวกรรมให้สามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้มาทำงานได้ทันทีนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกที่เน้นการ จนทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพผ่านการเรียนและฝึกฝนทักษะในสถานประกอบการจริง รวมทั้งศึกษาข้อมูลความต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรม และความสามารถในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมาโดยตลอด และพยายามสร้างเครือข่ายพันธมิตรมากมาย ทั้งกับองค์กรธุรกิจระดับประเทศ และองค์กรระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้น ๆ

ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) สามารถส่ง Statement of Purpose (SOP) สำเนาผลการเรียนระดับปริญญาตรี และสำเนาผลสอบ TOEFL เพื่อเข้ารับคำแนะนำและเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเรียนโดยตรงกับคณาจารย์ หรือ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cmkl.ac.th และ www.facebook.com/CMKLUniversity


กำลังโหลดความคิดเห็น...