xs
xsm
sm
md
lg

กรมการจัดหางาน รับแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี 23-24 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 8 เพื่อไปทำงานเกาหลีในประเภทกิจการ งานเกษตร/ปศุสัตว์ โดยมีโควตาผู้สอบผ่าน 300 คน ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย.นี้
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานของไทยและกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS) โดยกรมการจัดหางาน ทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือก และจัดส่งคนหางานไปทำงาน ซึ่งคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการทำงานตามที่ทางการเกาหลีกำหนด การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ในครั้งนี้รับสมัครในประเภทกิจการ งานเกษตร/ปศุสัตว์ มีโควตาผู้สอบผ่าน 300 คน รับเฉพาะเพศชาย อายุ 18 - 39 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สายตาไม่บอดสี ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือเคยกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

ส่วนหลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวันเดือนปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาวและไม่สวมเสื้อสีขาว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 24 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 1 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร และลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัครงาน เพื่อเลือกวันที่ที่จะสมัครได้ที่ toea.doe.go.th โดยไม่ต้องใส่ www. ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 24 พ.ย.นี้ เวลา 12.00 น.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0-2245-9429 0-2245-6716 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
กำลังโหลดความคิดเห็น...