xs
xsm
sm
md
lg

ลุยโค้งสุดท้ายขึ้นทะเบียนต่างด้าว ยื่นออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ กลุ่มพาสปอร์ตม่วงขออยู่ได้อีก 4 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


โค้งสุดท้ายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ปลัดแรงงานสั่งลุยทำเต็มที่จนคนสุดท้าย ย้ำขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์รวดเร็วกว่า ทำได้ผ่านสมาร์ทโฟน ด้านต่างด้าวกลุ่มพาสปอร์ตสีม่วงหมดอายุ 31 มี.ค. นี้ ต่อวีซ่า ขออนุญาตทำงานอยู่ได้อีกไม่เกิน 4 ปี

ความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ทั้งพม่า ลาว และ กัมพูชา ในช่วงโค้งสุดท้าย ซึ่งจะหมดเขตวันที่ 31 มี.ค. 2561 หากยังไม่มาดำเนินการจะมีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งขณะนี้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากมารอขึ้นทะเบียน

วันนี้ (30 มี.ค.) นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันที่ 31 มี.ค. นี้ ศูนย์ OSS รับทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา ลาว และ พม่า ทุกหน่วยทั่วประเทศ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ทำงานเต็มที่จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ พร้อมรับแรงงานต่างด้าวที่มาใช้บริการที่ศูนย์ OSS จนถึงคนสุดท้ายที่มาใช้บริการ ทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และกลุ่มที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติ

นายจรินทร์ กล่าวว่า เพื่อให้ทันภายในกำหนดและลดความแออัดของแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางมาทางศูนย์ OSS นายจ้างและแรงงานต่างด้าวสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานที่ www.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วมากกว่า โดยจะได้รับแจ้งวัน เวลา ให้มาจัดทำทะเบียนประวัติในภายหลัง ภายใน 30 มิ.ย. 2561 นอกจากนี้ในพื้นที่ๆ มีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อาทิ ประตูน้ำ ห้วยขวาง ตลาดไท ได้เตรียมจัดชุดเคลื่อนที่ลงพื้นที่เร่งให้บริการรับลงทะเบียนออนไลน์ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

“นายจ้างและแรงงานต่างด้าวลงทะเบียนผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานที่ www.doe.go.th ภายใน 31 มีนาคมนี้ โดยสามารถใช้สมาร์ทโฟนกรอกข้อมูลได้เลย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ ซึ่งหากพ้นกำหนดจะไม่มีการขยายเวลาออกไปอีก และมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนดทั้งจำและปรับ” นายจรินทร์ กล่าว

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ส่วนกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ได้รับพาสปอร์ตเล่มสีม่วง หรือหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) และได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้ สามารถไปขอรับการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ที่ตรวจคนเข้าเมือง และขออนุญาตทำงานได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่ที่แรงงานต่างด้าวทำงาน ซึ่งจะสามารถอยู่อาศัยและทำงานได้ไม่เกิน 4 ปี หรือไม่เกินกว่าอายุของหนังสือเดินทางชั่วคราว โดยขออนุญาตทำงานได้คราวละ 2 ปี หากทำงานครบกำหนด 4 ปีแล้ว แรงงานต่างด้าวต้องเดินทางกลับประเทศ อย่างไรก็ตาม หากประสงค์จะกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีก ต้องกลับเข้ามาทำงานตามระบบ MOU ซึ่งนายจ้างสามารถแจ้งความต้องการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานได้ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10

นายอนุรักษ์ กล่าวว่า นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานถือพาสปอร์ตเล่มสีม่วงดังกล่าวไม่ต้องกังวล เพราะลูกจ้างต่างด้าวของท่านยังสามารถอยู่และทำงานได้ต่อไปอีก 4 ปี ทั้งนี้ การเข้ามาทำงานตามระบบ MOU นั้น กระทรวงแรงงานได้มีการประสานกับประเทศต้นทางเพื่อลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาลง เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ เพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจของผู้ประกอบการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...