xs
xsm
sm
md
lg

ปธ.บอร์ดกรุงเทพคริสเตียนฯ แจงยิบหลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง ส่วนอุทธรณ์ปลด-ไล่ "ผอ.-ผจก." อยู่ระหว่างพิจารณา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประธานบอร์ด ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน ออกแถลงการณ์อีกฉบับ แจงยิบหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง ชี้ซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ราคาเกิน 10 ล้านบาท ต้องเสนอขออนุมัติ ไม่ว่าจะจัดซื้อด้วยวิธีใด ประเมินราคา มีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ สอบทานธุรกิจ และความคุ้มค่า ส่วนกรณีอุทธรณ์คำสั่งปลดออกไล่ออก ผอ.-ผจก.ร.ร.อยู่ระหว่างการพิจารณาของคกก.มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ

วันนี้ (9 พ.ย.) นายวิศาล มหชวโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ออกแถลงการณ์เรื่อง ข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถึงผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่สนใจ โดยระบุว่า เพื่อให้เห็นภาพรวมของแนวทางปฏิบัติที่โรงเรียนในสังกัดของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (รวมถึงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) พึงต้องปฏิบัติตาม ขอยกตัวอย่างบางส่วนของระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ต้องใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อ และจัดจ้างของโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

1.อำนาจสั่งจ่าย การสั่งจ่ายเงินที่มีจำนวนเกิน 5,000.- บาท ขึ้นไป ให้ผู้จัดการสั่งจ่ายเป็นเช็คธนาคารให้กับผู้รับเงินตามเช็คทุกรายการ และต้องขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือ” หรือ ขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น  การสั่งจ่ายที่มีจำนวนต่ำกว่า 5,000.- บาท หากจ่ายเป็นเงินสด ให้จ่ายจากเงินสดย่อยและบันทึกบัญชีเงินสดย่อย  ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียน ขออนุมัติวงเงินเบิกเงินสดย่อยจากคณะกรรมการบริหาร ได้ไม่เกิน 80,000.- บาท  ผู้จัดการมีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน 400,000.- บาท ค่าใช้จ่ายที่ผู้อำนวยการ หรือผู้จัดการสั่งจ่าย ต้องเหมาะสม และไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินของโรงเรียน โดยที่ (1) มีใบเสร็จรับเงินประกอบทุกครั้ง (2) ไม่จ่ายค่าใช้จ่ายเหมา เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าน้ำมัน เบี้ยเลี้ยง (3) ไม่จ่ายค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อน 

ค่าใช้จ่ายประเภทเดียวกัน งานเดียวกัน ที่แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ หรือจ่ายหลายครั้ง หากรวมกันแล้ววงเงินเกินอำนาจสั่งจ่าย ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริหารขออนุมัติ หรือหากเกินอำนาจ คณะกรรมการบริหารต้องนำเสนอต่อคณะผู้บริหารสภาคริสตจักรฯ พิจารณาตามขั้นตอน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายประจำ เช่น เงินเดือน เงินค่าตำแหน่ง ของขวัญคริสตมาส ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติโดยถูกขั้นตอนแล้ว  คณะกรรมการบริหารสถาบัน มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินกำหนด ได้ไม่เกิน 3,000,000.- บาท  การสั่งจ่ายเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ แม้จะมีปรากฏในรายละเอียดของงบประมาณ  ผู้จัดการและผู้อำนวยการสามารถเบิกเงินทดรองจ่าย ได้ตามวงเงินอำนาจสั่งจ่ายเท่านั้น หากเกินอำนาจ ต้องขอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะเบิกเงินทดรองจ่ายได้ 

2.อำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง  จะมีการกำหนดวงเงิน ไว้ตามลำดับ โดยวงเงินของโรงเรียนขนาดใหญ่ คือ การจัดซื้อจัดจ้างที่ราคาต่อหน่วย หรือรวมราคาแล้ว  ไม่เกิน 400,000.- บาท ผู้จัดการร่วมกับผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง  400,000.01 – 3,000,000.- บาท คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง  3,000,000.01 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (ผู้รับใบอนุญาต) เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง

3.การจัดซื้อที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง การซื้อกิจการ สิทธิในที่ดินทุกประเภท หรือสิทธิต่าง ที่มีมูลค่า 10,000,000 บาทขึ้นไป จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อน ประกอบการเสนอพิจารณาเพื่อขออนุมัติตามขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อด้วยวิธีใดก็ตาม  ประเมินราคา และมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการจัดซื้อ  ต้องมีการวิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ต้องตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ต้องตรวจสอบความคุ้มค่าของโครงการ

สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขณะนี้ ดำเนินมาถึงขั้นตอนการอุทธรณ์แล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย อันถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินการภายในของผู้รับใบอนุญาต จึงขอไม่ลงรายละเอียดอันอาจเกี่ยวข้องและมีผลกับการดำเนินการตามขั้นตอนของผู้รับใบอนุญาต

โรงเรียนฯ ได้มาแจกแจงรายละเอียดเพิ่มเติมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลและความเข้าใจในการดำเนินการของโรงเรียนว่ามีลักษณะการดำเนินการอย่างไร มีแนวปฏิบัติอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่โรงเรียนอื่นๆ และโรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ถือปฏิบัติกันเสมอมา เป็นเรื่องปกติที่จะผิดพลาดหรือพลาดพลั้ง และความผิดพลาดก็ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่า บุคคลนั้นจะเป็นคนไม่ดีหรือใช้การไม่ได้ สิ่งที่เขาทำพลาดไปบางสิ่ง ก็ไม่ได้ทำให้สิ่งดีหลายสิ่งที่เขาทำหมดคุณค่าไป ความดีและความเจริญที่เขาได้ทำไว้ ย่อมต้องเกิดผลดีแน่นอน แต่สุดท้าย เมื่อมีความผิดพลาดย่อมต้องมีผลตามมา หากยอมรับความผิดพลาดนั้น และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่อง และมีเกียรติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ถูกคำสั่งปลดออกจากผอ.ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ และนายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี ถูกคำสั่งไล่ออกจากผู้จัดการ ร.ร. ทั้งสองได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อคำสั่งดังกล่าว และยืนยันว่ามีการดำเนินการจัดซื้อที่ดินและกิจการร.ร.ที่ จ.บึงกาฬ เป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่าง เพราะมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ อนุมัติ มีการจัดทำการวิเคราะห์ศึกษาควมเป็นไปได้ และวิเคราะห์สถานะและสอบทานธุรกิจ เพื่อเสนอให้บอร์ด ร.ร.พิจารณาอนุมัติ


กำลังโหลดความคิดเห็น...