xs
sm
md
lg

สธ.ห่วงวัยทำงานไม่ค่อยตรวจ "ความดัน" หนุนตั้งเครื่องวัดความดันใน ธ.กรุงไทย ให้ ปชช.ตรวจมากขึ้น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


คนไทยป่วย "ความดันโลหิตสูง" มากขึ้น พบผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 3 แสนราย สธ.ร่วม ธ.กรุงไทย 200 แห่งทั้ง กทม.และปริมณฑล ตั้งเครื่องวัดความดัยอัตโนมัติให้บริการประชาชนขณะรอคิว ส่งผ่านข้อมูลให้ สธ. ย้ำตัวเลขต้องไม่เกิน 120/80 ชี้คนอายุ 35 ปีขึ้นไป มีคนในครอบครัวป่วย คนอ้วน ควรหมั่นตรวจวัดความดัน

วันนี้ (17 พ.ค.) นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวในงานกิจกรรมรณรงค์ "วันความดันโลหิตสูงโลก ประจำปี 2561" ว่า สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลกกำหนดให้วันที่ 17 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญของโรคดังกล่าว ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ สาเหตุของโรคเกิดจากการรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัด และขาดการออกกำลังกาย ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นปัญหามากทั้งในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจใหม่ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งพบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจาก 3,936,171 ราย เป็น 5,597,671 ราย เฉลี่ยพบผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 3 แสนคน ในจำนวนนี้พบว่า ร้อยละ 50 ไม่รู้ตัวเองมาก่อน ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน โดยเฉพาะผู้ชาย เพราะสุขภาพแข็งแรง ไม่ค่อยได้เข้าโรงพยาบาลเลยไม่ค่อยได้ตรวจสุขภาพ จึงไม่รู้ตัวเองว่าป่วย จะมารู้ตัวอีกทีเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงไปแล้ว เช่น หลอดเลือดหัวใจและสมอง ไต เบาหวาน บางคนช็อก หมดสติ จากภาวะเส้นเลือดสมองตีบ หรือแตกทำให้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพตามมา

นพ.ขจรศักดิ์ กล่าว การรณรงค์ของ สธ. โดยกรมควบคุมโรคปีนี้จะเน้นการเข้าถึงการตรวจสุขภาพวัดความดันให้มากขึ้น โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทย 200 แห่ง ใน กทม. และปริมณฑล ในการเอาเครื่องวัดความดันอัตโนมัติไปตั้งไว้บริการประชาชนที่มารอรับบริการที่ธนาคาร ให้สามารถตรวจวัดความดันได้แล้วจะมีการส่งข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์เข้าระบบสาธารณสุขต่อไป หากคนที่เริ่มมีปัญหาความดันสูง เช่น ตัวเลขขีดบนซึ่งเป็นค่าการบีบตัวของหัวใจเกิน 120 ก็จะมีคำแนะนำเรื่องการปรับพฤติกรรมคือลดการกินเค็มลง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น ทั้งนี้หากคนที่ยังไม่ป่วยควรมีการตรววัดความดันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 3 -6 เดือนครั้ง หากเริ่มมีปัญหาอาจจะต้องตรวจวัดทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงคือ อายุมากกว่า 35 ปี ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง คนอ้วน

"โรคความดันโลหิตสามารถป้องกันได้ด้วยหลัก คือ 3 อ 2 ส คือ อาหารให้รับประทานแต่พอดี งดอาหารหวาน มัน เค็มจัด ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วันหรืออย่างต่ำสัปดาห์ละ 150 นาที อารมณ์ ทำจิตใจให้แจ่มใส ไม่สูบบุหรี่ และ ลดการดื่มสุราเบียร์และเครื่องดื่มมึนเมา ที่สำคัญ ควรตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำ เพื่อให้ทราบระดับของตนเองและป้องกันโรค โดยทางสมาพันธ์ความดันโลหิตโลกกำหนดค่าความดันโลหิตที่เหมาะสม คือ ตัวบน (ค่าความดันขณะหัวใจบีบตัว:Systolic) ไม่ควรเกิน 120 ค่าตัวล่าง (ค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว:Diastolic) ไม่ควรเกิน 80 หรือที่นิยมกล่าวคือ ไม่เกิน 120/80 สิ่งที่ควรทำเป็นประจำเพื่อประเมินสุขภาพ คือ การชั่งน้ำหนัก และการวัดรอบเอว เป็นต้น" นพ.ขจรศักดิ์ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...