xs
xsm
sm
md
lg

เชิญชมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน “๘ ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สวธ. ร่วมกับ ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ แถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน “๘ ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง” วันที่ 2 พ.ค. นี้ ชมฟรี


วันที่ (18 เม.ย.) หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานแถลงข่าวการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน “๘ ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง” พร้อมด้วย นายสมนึก ทองมา (ชลธี ธารทอง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) นายชุติเดช ทองอยู่ (ครูเทียม) และศิลปินอีกหลายท่าน

นายสมเกียรติ กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีภารกิจในการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติสู่สาธารณชน เพื่อสืบสานและอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ให้คงอยู่ต่อไป จึงได้มอบหมายให้กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ดำเนินโครงการจัดแสดงทางวัฒนธรรม ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ผลงาน และภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ ให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเพื่อสร้างความสุนทรียะ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม การแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นองค์วิศิษฏศิลปิน พระองค์ท่านได้มีคุณูปการต่อศิลปินลูกทุ่งอย่างมากมาย และเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของครูชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) ปี 2542 ซึ่งมีผลงานมากมาย เช่น เทพธิดาผ้าซิ่น, ไอ้หนุ่มตังเก, ล่องเรือหารัก, สำรวยลืมคำ, พบรักที่ปากน้ำโพ, จดหมายจากแนวหน้า ฯลฯ นอกจากนี้ ได้ประพันธ์บทเพลงขึ้นใหม่ เพื่อการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ 1 บทเพลง ชื่อเพลงวิศิษฏศิลปิน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนแฟนเพลง ที่ชื่นชอบ ผลงานของครูชลธี ธารทอง ร่วมชมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติองค์วิศิษฏศิลปิน “๘ ทศวรรษ ตำนานแห่งสายน้ำเทวดาเพลง” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิลปินนักร้อง ผู้ร่วมถ่ายทองผลงานของครูชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ อาทิ ก๊อท จักรพันธ์ แมงปอ ชลธิชา หนูมิเตอร์ เปาวลี พรพิมล ไชยา มิตรชัย จอมขวัญ กัลยา เสรี รุ่งสว่าง สิรินทรา นิยากร แอ๊ด คาราบาว และ ชาย เมืองสิงห์ เป็นต้น ในวันที่ 2 พ.ค. เวลา 18.00 - 21.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ฟรี) ผู้ที่สนใจสำรองบัตรที่ 02 2470028 ต่อ 4119 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...