xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงวัฒนธรรม-ไชยา-แอน มิตรชัย เชิญประชาชนทั่วไปชมการแสดง ลิเกธรรมะประวัติ 2 พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง “อัมราปาลี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และบริษัทเอเอ็มซี เวิลด์ จำกัด โดย ไชยา มิตรชัย แอน มิตรชัย จัดการแสดงลิเกธรรมะประวัติ 2 พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง “อัมราปาลี” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และสืบสานการแสดงลิเกศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป กำหนดจัดแสดงระหว่าง 24-28 เมษายน ศกนี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ร่วมด้วยนายสมเกียรติ พันธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน ประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน นำทีมนักแสดงโดย ไชยา มิตรชัย, แอน มิตรชัย พร้อมนักแสดงรับเชิญ เช่น โย่ง-พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา, พวง แก้วประเสริฐ, เด๋อ-ดอกสะเดา, ต๊อก-ศุภกร กิจสุวรรณ, ตั๊ก-นภัสกร มิตรธีรโรจน์, ศุภกร กิจสุวรรณ, พงษธัช รัตนเศรณี, นีรนุช ปัทมสูตร, มิตร มิตรชัย โดยมีนักแสดงจากซีรีส์พุทธประวัติ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” “ฮิมานชู โชนิ” (Himanshu Soni) ที่คนไทยรู้จักกันดีจากการรับบทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและพระพุทธเจ้า และนักแสดงเด่น Abhiram Nain ผู้รับบทเป็นอชาตศตรู ร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ประธานแถลงข่าว กล่าวว่า วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแสดงลิเกธรรมะประวัติ 2 พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่องอัมราปลี ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสชมการแสดงที่มีการผสมผสานระหว่างการแสดงลิเกแบบดั้งเดิมและความเป็นสากล อีกทั้งเป็นการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ให้ข้อคิดให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี ทั้งยังส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็นมรดกที่บรรพชนได้สร้างสรรค์และสืบทอดต่อกันมาช้านาน เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมและเป็นเครื่องแสดงความเป็นอารยะของชาติ รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ศิลปวัฒนธรรมจึงมีความสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในสังคมอันมีวัฒนธรรมไทยเป็นรากฐานสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน จัดการแสดงลิเกธรรมะประวัติ 2 พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่องอัมราปาลี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเชิญคณะลิเกชื่อดัง ไชยา-แอน มิตรชัย เข้าร่วมการแสดง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยกำหนดการแสดงรอบนักเรียน นักศึกษา ประชาชน รวมถึงสื่อมวลชน ในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 19.00-21.30 น. และวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00-15.30 น. และเวลา 19.00-21.30 น. รวม 3 รอบ (เปิดให้เข้าชมฟรี)” นาง ฉวีรัตน์ กล่าว

ด้านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถานกล่าวว่า “ในครั้งนี้ มูลนิธิเสถียรธรรมสถานได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแสดงลิเกธรรมะประวัติ 2 พุทธกุมารี เดอะ มิวสิคัล เรื่อง “อัมราปาลี” เหตุผลหนึ่งคือเราเป็นชุมชนนักบวชสตรีที่นำคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมา สัมพุทธเจ้ามาใช้เพื่อพิสูจน์ว่า สตรีสามารถพ้นทุกข์ได้ ทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เราสามารถพัฒนาสติ ปัญญาของเราให้ไปถึงการพ้นทุกข์ได้ โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่สตรีต้องมีสติ และสตรีที่มีสติจะช่วยโลกได้ เราจึงเชื่อว่างานครั้งนี้จะเป็นการแสดงธรรมในวิธีการที่ให้ความสนุกสนานทางสติปัญญาและแสดงให้เห็นถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงรับสั่งว่า การบรรลุธรรมไม่มีเพศหญิง เพศชาย ไม่มีชนชั้นวรรณะ การบรรลุธรรมคืออิสรภาพที่มนุษย์ควรไปให้ถึง ถ้าเราฝึกให้ใจของเราเกลี้ยงเกลาจากกิเลส เราจะเห็นว่า ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ที่จะทำทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจที่ฝึกไว้ดีแล้ว สมดังที่พระองค์ทรงเคยตอบสังคมโลกในขณะนั้นว่า ‘ธิดาของพระองค์เป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดในทางและไม่ใช่ทาง’

ด้านศิลปินลิเกขวัญใจคนทั้งประเทศ ไชยา มิตรชัย ในฐานะนักแสดงนำฝ่ายชาย เปิดเผยว่า “ขอเชิญชวน ประชาชนทุกท่านและแฟนๆลิเกมาชมการแสดงลิเกธรรมะประวัติ 2 พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง “อัมราปาลี” ในครั้งนี้กันครับ พูดได้เลยว่าหาชมที่ไหนไม่ได้ นอกเหนือจากเรื่องราวสนุกสนานน่าติดตาม ยังรวมนักแสดงที่มีความสามารถ และทีมทำงานที่มีคุณภาพร่วมทำงานรวมหลายร้อยชีวิต นักแสดงทุกคนฝึกซ้อมกันหลายสิบรอบ คนดูจะสัมผัสถึงอารมณ์ของนักแสดงแบบสดๆ ในส่วนของนักแสดงนั้นใช้ทักษะการแสดง ทั้งการร้องแบบมิวสิคัล และขับร้องบทเพลงราชนิเกิง (กลอนลิเก) ฉาก แสง เสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา ดนตรีสากลผสมผสานกับดนตรีไทย และอินเดียอย่างกลมกล่อม เสื้อผ้าสวยงามวิจิตร ผู้ชมจะรู้สึกถึงอารมณ์ที่ร่วมไปด้วยกันกับผู้แสดงและเชื่อว่าจะรู้สึกถึงเสน่ห์ของการแสดงในครั้งนี้แน่นอนครับ นักแสดงและทีมงานทุกคนที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้ชมกันอย่างเต็มที่ครับ”

ด้าน แอน มิตรชัย ผู้กำกับการแสดง และนักแสดงนำฝ่ายหญิง เปิดเผยว่า “ลิเกธรรมะประวัติ 2 พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัลเรื่อง “อัมราปาลี” เป็นการเชิดชูผู้หญิงนามว่า “อัมราปาลี” นางคณิกาผู้ทรงเกียรติในสมัยพุทธกาล ผู้ได้อรหัตผลภายหลัง ผู้หญิงนางหนึ่งซึ่งแม้จะเป็นคณิกาแต่อาชีพการงานก็ไม่ได้ทำให้ใจนางเปื้อนมลทินไปได้เลย ในช่วงชีวิตหนึ่งของเธอได้พบรักกับพระเจ้าอชาตศัตรู แห่งแค้วนมคธ แต่ความรักที่ อชาตศัตรูมีให้กับเธอนั้นกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างตราบาปให้เธออย่างสาหัส แต่ทว่าหัวใจของเธอนั้นมีความเป็นบุตรที่รักแผ่นดินแม่เหนือสิ่งอื่นใดเธอจึงไม่สามารถเลือกความสุขส่วนตัวและทรยศแผ่นดินเกิดตัวเองได้เธอทนอยู่ท่ามกลางความกลัว สับสน เสียงสาปแช่งของประชาชน สร้างความทุกข์อันสูงสุดแก่เธอ ต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดที่เกิดจากความรัก ทุกข์ในครั้งนี้เองได้นำพาเธอไปสู่ความรักอีกประเภทหนึ่ง คือนำพาเธอไปสู่อรหันต์ เป็นความบันเทิงที่สอดแทรกเรื่องธรรมะ ผู้ชมจะได้เห็นในสิ่งที่คาดไม่ถึง ทุกเพศทุกวัยสามารถมาชมได้ค่ะ”

“ลิเกธรรมะประวัติ 2 พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง “อัมราปาลี” ที่กำหนดจัดแสดงให้ชมในรอบนักเรียน นักศึกษา ประชาชน วันที่ 24 และ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 เปิดให้เข้าชมฟรี สามารถสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ที่เบอร์ 0-2247-0028 ต่อ 4117 และ 4119 และการรอบการกุศลตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 น. รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้ มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน ในการสร้าง Mindfulness Hospital (ธรรมาศรม) ชุมชนแห่งสติ ที่มีนวัตกรรมของการฉุดช่วยตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อให้ทุกชีวิต ‘อยู่อย่างมีความหมาย...ตายอย่างมีคุณค่า’ การแสดงครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ให้ข้อคิดกับผู้ชมได้เป็นอย่างดีค่ะ” สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ ที่เบอร์ 06-2790-8880, 09-1157-9239, 09-0709-7438, 06-2790-8880


กำลังโหลดความคิดเห็น...