xs
xsm
sm
md
lg

เรื่องย่อ "อัมราปาลี" (ชมฟรี)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เรื่องย่อ "อัมราปาลี" (ชมฟรี)

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และบริษัทเอเอ็มซี เวิลด์ จำกัด โดย ไชยา - แอน มิตรชัย จัดการแสดงลิเกธรรมะประวัติ ๒ พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง “อัมราปาลี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และสืบสานการแสดงลิเกศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป กำหนดจัดแสดงระหว่าง ๒๔ - ๒๘ เมษายน ศกนี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อเรื่อง : อัมราปาลี

บทประพันธ์เรื่องและราชนิเกลิง (คำร้องลิเก) : สมศักดิ์ สมบูรณ์

กำกับการแสดง : แอน มิตรชัย

แนวละคร : ลิเกธรรมะแนวมิวสิคัล

นักแสดง :

ไชยา มิตรชัย : พระเจ้าอชาติศัตรู

แอน มิตรชัย : นางคณิกา อัมราปาลี

ต๊อก-ศุภกร กิจสุวรรณ : กษัตริย์ลิจฉวี เมืองไวศาลี

ตั๊ก-นภัสกร มิตรธีรโรจน์ : ขุนพลราม (ทหารคู่ใจ พระเจ้าอชาติศัตรู)

มิตร มิตรชัย : อารยะซอม (ประติมากร - นักปั้น)

นักแสดงรับเชิญอื่นๆ : โย่ง- พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา, พวง แก้วประเสริฐ, เด๋อ-ดอกสะเดา, , ศุภกร กิจสุวรรณ, พงษธัช รัตนเศรณี, นีรนุช ปัทมสูตร

นักแสดงรับเชิญจากอินเดีย :

Himanshu Soni “ฮิมานชู โชนิ” ผู้รับบท "เจ้าชายสิทธิรัตถะและพระพุทธเจ้า จาก ซีรีส์พุทธประวัติ "พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก"

Abhiram Nain ผู้รับบท เป็น อชาตศตรู

วัน - เวลา - สถานที่ : ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ (๓ รอบการแสดง) หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย / วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. / วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. และเวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.

สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ : โทร. ๐๖๒-๗๙๐-๘๘๘๐ ,๐๙๑-๑๕๗-๙๒๓๙,๐๙๐-๗๐๙-๗๔๓๘, ๐๖๒-๗๙๐-๘๘๘๐

** รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้ มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน ในการสร้าง Mindfulness Hospitalเรื่องย่อ

“อัมราปาลี” คือ ผู้หญิงนางหนึ่งซึ่งแม้จะเป็นคณิกาแต่อาชีพการงานก็ไม่ได้ทำให้ใจนางเปื้อนมลทินไปได้เลย ในช่วงชีวิตหนึ่งของเธอได้พบรักกับพระเจ้าอชาตศัตรู แห่งแค้วนมคธ แต่ความรักที่ อชาตศัตรูมีให้กับเธอนั้นกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างตราบาปให้เธออย่างสาหัส แต่ทว่าหัวใจของเธอนั้นมีความเป็นบุตรที่รักแผ่นดินแม่เหนือสิ่งอื่นใดเธอจึงไม่สามารถเลือกความสุขส่วนตัวและทรยศแผ่นดินเกิดตัวเองได้เธอทนอยู่ท่ามกลางความกลัว สับสน เสียงสาปแช่งของประชาชน สร้างความทุกข์อันสูงสุดแก่เธอ ต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดที่เกิดจากความรัก ทุกข์ในครั้งนี้เองได้นำพาเธอไปสู่ความรักอีกประเภทหนึ่ง คือนำพาเธอไปสู่อรหันตผล

ข้อคิดจาก แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานและประธานมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน
ในครั้งนี้ มูลนิธิเสถียรธรรมสถานได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแสดงลิเกธรรมะประวัติ ๒ พุทธกุมารี เดอะ มิวสิคัล เรื่อง “อัมราปาลี” เหตุผลหนึ่งคือเราเป็นชุมชนนักบวชสตรีที่นำคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้เพื่อพิสูจน์ว่า สตรีสามารถพ้นทุกข์ได้ ทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เราสามารถพัฒนาสติ ปัญญาของเราให้ไปถึงการพ้นทุกข์ได้ โลกปัจจุบันนี้เป็นโลกที่สตรีต้องมีสติ และสตรีที่มีสติจะช่วยโลกได้ เราจึงเชื่อว่างานครั้งนี้จะเป็นการแสดงธรรมในวิธีการที่ให้ความสนุกสนานทางสติปัญญาและแสดงให้เห็นถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงรับสั่งว่า การบรรลุธรรมไม่มีเพศหญิง เพศชาย ไม่มีชนชั้นวรรณะ การบรรลุธรรมคืออิสรภาพที่มนุษย์ควรไปให้ถึง ถ้าเราฝึกให้ใจของเราเกลี้ยงเกลาจากกิเลส เราจะเห็นว่า ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ที่จะทำทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจที่ฝึกไว้ดีแล้ว สมดังที่พระองค์ทรงเคยตอบสังคมโลกในขณะนั้นว่า ‘ธิดาของพระองค์เป็นผู้มีปัญญามาก ฉลาดในทางและไม่ใช่ทาง’


กระทรวงวัฒนธรรม-ไชยา-แอน มิตรชัย เชิญประชาชนทั่วไปชมการแสดง ลิเกธรรมะประวัติ 2 พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง “อัมราปาลี”
กระทรวงวัฒนธรรม-ไชยา-แอน มิตรชัย เชิญประชาชนทั่วไปชมการแสดง ลิเกธรรมะประวัติ 2 พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง “อัมราปาลี”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิเสถียรธรรมสถาน โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และบริษัทเอเอ็มซี เวิลด์ จำกัด โดย ไชยา มิตรชัย แอน มิตรชัย จัดการแสดงลิเกธรรมะประวัติ 2 พุทธกุมารี เดอะมิวสิคัล เรื่อง “อัมราปาลี” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และสืบสานการแสดงลิเกศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป กำหนดจัดแสดงระหว่าง 24-28 เมษายน ศกนี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น...