xs
xsm
sm
md
lg

สิ้น “ส่องชาติ ชื่นศิริ” ศิลปินแห่งชาติละครรำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สิ้น “ส่องชาติ ชื่นศิริ” ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) ด้วยโรคชรา สิริอายุ 99 ปี

วันนี้ (17 เม.ย.) นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แจ้งว่า นางส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) ปี 2535 ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 23.15 น. ที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยโรคชรา สิริอายุรวม 99 ปี 9 เดือน ทั้งนี้ เวลา 17.00 น.จะมีการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ ศาลา 9 วัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ และสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2561 เวลา 19.00 น. และเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะเป็นผู้ดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท

สำหรับประวัติของนางส่องชาติ ชื่นศิริ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครรำ) ปี 2535 เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2461 เป็นศิลปินผู้มีความสามารถชั้นสูงในทางศิลปะด้านละครรำ เป็นผู้รำกระบวนรำแม่บทใหญ่ ซึ่งสถาบันการศึกษาใช้เป็นแบบเรียน “แม่ท่า” ในการสอนนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบัน

นางส่องชาติ เป็นศิลปินผู้มีความสามารถรอบตัว จดท่ารำทุกกระบวนรำของครูโบราณได้อย่างแม่นยำหลายรูปแบบ มีทั้งละครรำ ละครพันทาง และละครแบบหลวงวิจิตรวาทการ โดยแสดงเป็นตัวพระ ตัวนาง และระบำเบ็ดเตล็ดมากมายเกินกว่า 1,000 ครั้ง มีลีลาการแสดงเป็นที่ประทับใจและเป็นที่กล่าวขานชื่นชมของผู้ชมและผู้บังคับบัญชาในอดีตเสมอมาโดยตลอด ทั้งยังถ่ายทอดพัฒนาลีลาท่ารำของครูโบราณให้กับลูกศิษย์มาตลอด เป็นที่ยกย่องอย่างสูงในแวดวงศิลปะการแสดงด้านละครรำ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติกำลังโหลดความคิดเห็น...