xs
xsm
sm
md
lg

มาชวนเด็กๆ เล่นบทบาทสมมติกันเถอะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


การเล่นบทบาทสมมติ(Dramatic Play/Pretend Play)สำหรับวัยเด็กเล็ก หมายถึงการที่เด็กๆแสดงบทบาทสมมติที่ตนเองไม่ได้เป็นอยู่จริง เช่นเล่มสมมติว่าตัวเองเป็นเจ้าชายเจ้าหญิง เทวดานางฟ้า เป็นสัตว์ชนิดต่างๆเช่น แมว นก ปลา ลิง หรือการเล่นสมมติเป็นบุคคลในอาชีพต่างๆเช่น ตำรวจ ทหาร คุณครู พยาบาล คุณหมอ

ซึ่งการเล่นบทบาทสมมติสำหรับเด็กนั้นเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบมากอีกทั้งมีประโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กรอบด้าน ดังนี้

1. ด้านภาษา ในการเล่นบทบาทสมมตินั้นเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสารเช่น พูดกับตัวละครในจินตนาการ หรือกับตัวละครที่เล่นด้วยกันเอง เช่นถ้าเล่นเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงก็จะเรียนรู้ในการใช้คำราชาศัพท์ หรือถ้าเล่นเป็นคนต่างชาติก็จะพูดภาษาต่างประเทศนั้นๆ นอกจากนี้ในการแสดงบทบาทสมมติเด็กๆยังได้แสดงท่าทางเป็นภาษากายซึ่งได้แก่การแสดงท่าทางต่างๆตามบทบาทของตัวแสดงนั้นๆ

2. ด้านความคิดสร้างสรรค์ การเล่นบทบาทสมมตินั้นเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์บทบาทตามตัวแสดง เช่นหากเล่นเป็นนกก็ขยับแขนขึ้นลงเหมือนกับกางปีกบินหรือถ้าเล่นบทบาทเป็นเสือก็จะคลานสี่ขาและส่งเสียงคำรามเหมือนเสือ นอกจากนี้ในการเล่นบทบาทสมมติเด็กๆยังได้สร้างสรรค์นำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรอบตัวมาสร้างสรรค์ประกอบการเล่นบทบาทสมมติด้วย เช่นนำเสื้อผ้าต่างๆมาใช้ประกอบการเล่นเช่นนำเอาหมวกหรือที่คาดผมมาตกแต่งเป็นมงกุฎสำหรับเจ้าชายหรือเจ้าหญิง หรือการนำเอาสำลีหรือกระดาษมาตัดเป็นฝอยๆแล้วโปรยลงมาเป็นหิมะ ซึ่งเป็นการที่เด็กได้ใช้จินตนาการเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง

3.ด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางด้านอารมณ์อย่างเต็มที่ เช่นถ้าแสดงบทบาทร่าเริงสนุกสนานก็จะกระโดดโลดเต้นหัวเราะร่าเริง หากเล่นบทบาทเสียใจก็จะแสดงท่าทางร้องไห้ นอกจากนี้การเล่นบทบาทสมมติยังช่วยให้เด็กเป็นคนเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นว่าคนเรามีการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ดีใจ เสียใจ เศร้าใจสุขใจ ซึ่งเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน

4.ด้านร่างกาย เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมบทบาทสมมตินั้นเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวร่างกายตามบทบาทที่ตัวเองได้รับ เช่น ว่ายน้ำเหมือนปลา กระพือปีกบินเหมือนนก กระโดดเหมือนกระต่าย คลานเหมือนจระเข้ ซึ่งการที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายตามบทบาทต่างๆเหล่านี้ทำให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนเป็นการออกกำลังกายไปในตัวซึ่งเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กให้ทำงานประสานสัมพันธ์กันอย่างดี ส่งผลให้เด็กเป็นคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

5. ด้านจริยธรรม คุณพ่อคุณแม่และคุณครูสามารถสอดแทรกจริยธรรมเข้าไปในเนื้อเรื่องของบทบาทสมมติที่เด็กๆแสดงได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงความเมตตากรุณา การช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปัน ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี ความเสียสละ การรักผู้อื่น การอนุรักษ์ธรรมชาติ

6. ด้านสังคม การเล่นบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทางด้านสังคมของเด็กโดยตรง เพราะกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ซึ่งทำให้เด็กๆรู้จักบทบาทของตนเองและผู้อื่นผ่านบทบาทของตัวละครที่สร้างขึ้น มีการฝึกการเป็นผู้นำผู้ตาม ซึ่งเป็นการช่วยให้เด็กเรียนรู้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอีกทั้งปลูกฝังความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นกับเด็กอีกด้วย

กิจกรรมบทบาทสมมตินั้นเป็นกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อเด็กเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้เด็กมีความสนุกสนานคลายเครียดแล้วยัง เป็นกิจกรรมคุณภาพของครอบครัวที่ทุกคนสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย คุณพ่อคุณแม่มาชวนเด็กๆเล่นบทบาทสมมติกันเถอะค่ะ


กำลังโหลดความคิดเห็น...