xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” ปลื้มคนรุ่นใหม่สนใจหนังสือ “จินดามณี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“บิ๊กตู่” ปลื้มคนรุ่นใหม่สนใจหนังสือ “จินดามณี” หนังสือเรียนเล่มแรกของไทย โดยพระโหราธิบดีเป็นผู้เขียน มอบ วธ. เผยแพร่สู่ เด็ก - เยาวชน - ประชาชน ส่งเสริมเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม
จัดประกวดอ่านโคลง กาพย์ กลอน ฉบับจินดามณี ระบุซื้อได้ในงานสัปดาห์หนังสือ


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รายงานเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือ “จินดามณี เล่ม 1 และ จินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์” พร้อมกับแจกให้ ครม. ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้ วธ. เผยแพร่หนังสือเล่มดังกล่าวให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีโอกาสศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม และจารีตประเพณีของไทยในอดีต รวมถึงให้ต่อยอดการเผยแพร่ อาทิ ประกวดการอ่านโคลง กาพย์ กลอน ที่อยู่ในหนังสือจินดามณี ซึ่งจะมอบหมายให้หน่วยงานสังกัด วธ. เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยจะเผยแพร่หนังสือจินดามณี ไปยังหน่วยงานราชการ ห้องสมุดสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งกรมศิลปากร รายงานว่า ในปีนี้จะนำหนังสือจินดามณี ไปจำหน่ายงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปลายเดือนมีนาคม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ส่วนข้อสั่งการเรื่องการต่อยอดการจัดประกวดอ่านโคลง กาพย์ กลอน วธ. จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ เร่งดำเนินการเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

นายวีระ กล่าวว่า จากละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ประพันธ์โดย “รอมแพง” ก่อให้เกิดกระแสเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชน สนใจค้นคว้าหาข้อมูลประวัติศาสตร์ไทย วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและนิยมแต่งกายด้วยชุดไทยอยู่ในขณะนี้ ที่สำคัญ ในละคร “บุพเพสันนิวาส” ได้กล่าวถึงหนังสือจินดามณีหนังสือเรียนเล่มแรกของไทย ซึ่งพระโหราธิบดีเป็นผู้เขียน ทำให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ สอบถามมายังกรมศิลปากรจำนวนมาก ว่า ต้องการอ่านหนังสือเล่มดังกล่าว และอยากเก็บไว้เป็นที่ระลึก เนื่องจากทราบว่า กรมศิลปากรเคยจัดพิมพ์จินดามณีเผยแพร่มาแล้ว 1 ครั้ง การจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้จัดพิมพ์ตามฉบับจินดามณี เล่ม 1 และนำสำเนาเอกสารสมุดไทยหนังสือจินดามณี เอกสารเลขที่ 83 จินดามณีฉบับใหญ่ เอกสารเลขที่ 4 และจินดามณี เล่ม 2 เอกสารที่ 29 รวมจัดพิมพ์เป็น “จินดามณี เล่ม 1 และจินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์” การจัดพิมพ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว เพื่อให้ทุกคนได้เห็นลักษณะของหนังสือแบบเรียนไทยในอดีต ที่สำคัญ เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการที่สนใจวรรณคดีและอักษรศาสตร์ได้มีโอกาสศึกษา

ทั้งนี้ “จินดามณี”เป็นหนังสือเรียนเล่มแรกของไทย ซึ่งพระโหราธิบดี เป็นผู้เขียน และเชื่อว่า ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สืบมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในการสอนพื้นฐานด้านอักขรวิทยา เช่น อักษรศัพท์ว่าด้วยคําศัพท์ที่มักเขียนผิด ความหมายของศัพท์ที่ยืมมาจากภาษาบาลี -
สันสกฤต และเขมร ตัวอย่างคำที่ใช้ ส, ศ, ษ ตัวอย่างคําที่ใช้ไม้ม้วน ไม้มลาย ด้านบทประพันธ์ร้อยกรองได้อธิบายโคลง ฉันท์ การประพันธ์ ร้อยกรองประเภทต่างๆ พร้อมยกตัวอย่าง

คำว่า “จินดามณี” แปลว่า แก้วสารพัดนึก หมายถึง แก้วอันอาจให้ประโยชน์ทุกประการแก่ผู้ครอบครองดังใจนึก (แก้วเปรียบดังปัญญาได้) อย่างไรก็ตาม หนังสือจินดามณี มีหลายฉบับ มีเนื้อหาแตกต่างกัน เช่น ฉบับพระโหราธิบดี แต่งในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ฉบับไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ และ ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิทแต่งในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นต้น อย่างที่ทราบกันดีว่า หนังสือเล่มดังกล่าวถือว่ามีคุณค่าเชิงวรรณคดีและอักษรศาสตร์แล้ว ยังเป็นต้นแบบของหนังสือแบบเรียนไทยที่แต่งขึ้นในชั้นหลังด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...