xs
xsm
sm
md
lg

ชวนคู่รักตรวจเอชไอวีฟรี 27-29 มิ.ย. ชี้ติดเชื้อจากคู่มากสุด ห่วงคู่ชายชายผลเลือดต่าง 50%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กรมควบคุมโรค ชวนคู่รักร่วมกิจกรรมตรวจเอชไอวีฟรี ตั้งแต่ 27 - 29 มิ.ย. 2560 เน้นกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย สาวประเภทสอง หลังพบตรวจเอชไอวี และรู้ผลเพียงน้อยแค่ 31 - 34% พบอัตราคู่ผลเลือดต่าง 30 - 50%

วันนี้ (27 มิ.ย.) ที่คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผิวหนัง บางโคล่ กรุงเทพฯ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเปิดกิจกรรมรณรงค์ “รักคู่ ตรวจพร้อมคู่ เราทั้งคู่ปลอดภัย” เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี พร้อมเปิดคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผิวหนัง บางโคล่ เพื่อให้บริการตรวจเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ประชาชนทั่วไป ว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (Voluntary Counseling and Testing Day : VCT Day) เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของการทราบสถานะการติดเชื้อเอไอวีของตนเอง การรับคำปรึกษา สามารถประเมินพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมรับการตรวจและรับทราบผลการตรวจ รวมถึงรู้ทักษะในการป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองได้ สำหรับในปี 2560 นี้ ได้กำหนดคำขวัญรณรงค์ คือ “รักคู่ ตรวจพร้อมคู่ เราทั้งคู่ปลอดภัย” เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้ประชาชน ได้เข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจพร้อมคู่ของตนเอง

สถานการณ์โรคเอดส์ของไทยในปัจจุบัน คาดว่า ปี 2559 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่ประมาณ 444,900 คน ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อฯ ที่ได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานะการติดเชื้อตนเองแล้ว 410,576 คน คิดเป็นร้อยละ 91 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด และมีผู้ติดเชื้อที่กำลังรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส 307,667 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 ของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว ส่วนแนวโน้มความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีที่ผ่านมา แม้ว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในกลุ่มประชากรหลักยังคงสูงและมีแนวโน้มไม่ลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด สาวประเภทสอง และกลุ่มพนักงานบริการชาย ที่มีค่ามัธยฐานความชุกของการติดเชื้อร้อยละ 20.5, 12.7 และ 11.9 ตามลำดับ

จากการคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในไทย พบว่า ประมาณร้อยละ 90 ติดเชื้อเอชไอวีจากคู่เพศสัมพันธ์ และจากการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พบอัตราคู่ผลเลือดต่างอยู่ที่ร้อยละ 30 - 50 ซึ่งหมายถึงคู่ของเขาเหล่านั้นส่วนหนึ่งอาจมีเชื้อเอชไอวีก็ได้ เพียงแต่ยังไม่ทราบ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของตนเองและคู่ เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีไปยังคู่ การรับเชื้อเพิ่มจากกันและกัน และให้เข้าถึงการดูแลรักษาได้เร็ว ได้รับยาต้านไวรัสทันที รวมถึงลดการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ส่งผลให้สุขภาพโดยรวมของทั้งคู่ดีขึ้น

นพ.เจษฎา กล่าวต่อไปว่า ขอให้ประชาชนให้ความสำคัญในการตรวจเอชไอวี ซึ่งสามารถตรวจได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง โดยใช้เพียงบัตรประชาชนที่มีเลข 13 หลัก และรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ฟรีตามสิทธิ สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ก็สามารถรับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง เพื่อจะได้รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองและคู่ หากรู้ว่าติดเชื้อเอชไอวีจะได้เข้ารับการรักษาทันที

นอกจากนี้ ในวันนี้ยังได้ทำการเปิด “คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และผิวหนัง บางโคล่” เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพเรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะผู้ที่สงสัยว่าตนเองเคยมีพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงการให้บริการปรึกษาก่อนและหลังการตรวจวินิจฉัย การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่สามารถทราบผลได้ในวันเดียว เพื่อลดอัตราการไม่กลับมารับผลการตรวจ และอาจเสียโอกาสในการเข้ารับการรักษา โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยใช้เทคโนโลยีการตรวจที่ทันสมัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมตรวจเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไวรัสตับอักเสบบี ฟรี ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2560 นี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...