xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด สธ.ย้ำนโยบาย 4 ข้อดูแลผู้ติดเชื้อ HIV เลิกการตีตราในสังคม

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เข้าพบเพื่อหารือถึงกรณีการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีก่อนเข้ารับการศึกษา ว่า ได้หารือกับท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการยืนยันว่าไม่เคยมีนโยบายให้ตรวจเลือดและนำผลเลือดเอชไอวีเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าเรียน

สำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย 4 ข้อในการดูแลเรื่องดังกล่าว ได้แก่ 1.กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย ทำความเข้าใจเรื่องผู้ติดเชื้อเอชไอวี องค์กร หรือหน่วยงาน ต้องเป็นมิตรกับผู้ติดเชื้อ ไม่ตีตรา และแบ่งแยกผู้ติดเชื้อ 2.ทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการติดต่อของเอชไอวีว่าสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์และเลือด ส่วนอัตราการติดจากแม่สู่ลูก มีน้อยมากพบไม่ถึงร้อยละ 2 ในประเทศไทย 3.ปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบเพื่อคุ้มครองผู้ติดเชื้อเอชไอวี และ 4.สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อ ในการรับเรื่องร้องทุกข์ และมีทีมเยียวยา ทั้งนี้ ได้มอบให้กรมควบคุมโรคเป็นศูนย์กลางการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตนเห็นว่าเรื่องการตีตราเป็นเรื่องของชุมชนและสังคม ซึ่งในทางปฏิบัติก็ยังมีปัญหาอยู่ ต้องอาศัยเวลาทำความเข้าใจ ในภาพรวมสังคมยังติดภาพเดิมๆ ของโรคเอดส์ ปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วเหลือแต่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งมียารักษา หากทำความเข้าใจตรงจุดนี้ได้ สังคมจะได้เลิกรังเกียจ เลิกตีตราผู้ติดเชื้อ
กำลังโหลดความคิดเห็น...