xs
xsm
sm
md
lg

อุดรฯ พบผู้ป่วยเอดส์ 11,821 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 882 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

อุดรธานี-สสจ.อุดรฯ เตือน ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์ เผยอุดรธานีพบผู้ป่วยเอดส์ 11,821 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 882 ราย ชี้ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อมากที่สุด คือ จากการมีเพศสัมพันธ์

นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จากรายงานโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543-2557 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั่วโลกสะสม 36.9 ล้านคน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ 1.2 ล้านคน สำหรับประเทศไทย จากการคาดประมาณมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์สะสม 1,201,839 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,324 ราย

สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีรายงานจาก ดือนพฤศจิกายน ปี 2530 ถึง 30 กันยายน 2558 พบผู้ป่วยเอดส์ 11,821 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ปี 2558 จำนวน 882 ราย ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อมากที่สุด คือ จากการมีเพศสัมพันธ์

ในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านเอดส์โลก (World Aids Day) จึงเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) รายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตรา หรือเลือกปฏิบัติ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จการยุติปัญหาเอดส์ (Ending Aids) ในปี 2573

ปี 2559 นี้ ได้กำหนดแนวทางในการรณรงค์ว่า “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์” เน้นมาตรการสำคัญ คือ ดำเนินงานป้องกันและให้คำปรึกษาร่วมกับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยง ให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีครอบคลุมผู้ติดเชื้อทุกคน สนับสนุนผู้ติดเชื้อให้กินยาสม่ำเสมอ และรับบริการตรวจเอชไอวีได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ให้วัยรุ่นรับบริการตรวจเลือดโดยสมัครใจ โดยไม่ต้องขอการยินยอมจากผู้ปกครอง ส่งเสริมใช้ถุงยางอนามัย 100%

สร้างความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ให้การตรวจเอชไอวีเป็นเรื่องปกติ และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี และโรคทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนความคิดและทัศนะที่ถูกต้องแก่ประชาชน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...