xs
xsm
sm
md
lg

กพร.จัดชุดเฉพาะกิจ ตรวจไฟฟ้าในอาคาร ป้องกันอัคคีภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กพร. จัดชุดเฉพาะกิจตรวจสภาพไฟฟ้าในอาคาร ทั้งหน่วยราชการ สถานประกอบการ และบ้านเรือนประชาชน เร่งแก้ไขหากพบอุปกรณ์ชำรุด ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศมีความแห้งแล้ง รวมถึงอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดอัคคีภัยกับอาคารบ้านเรือนได้ กพร. จึงได้จัดชุดเฉพาะกิจสำหรับให้บริการตรวจระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งส่วนราชการ สถานประกอบการ รวมถึงบ้านเรือนประชาชน ซึ่งสอดรับกับวาระปฏิรูปเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ด้าน Safety Thailand ซึ่งมีทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมดำเนินการ รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ในการควบคุม พัฒนา และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาที่อาจเป็นอันตรายให้มีมาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องมี License โดยปัจจุบันมีช่างที่มี License กว่า 20,000 คน

“การให้บริการดังกล่าวนอกจากจะเป็นการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วยังเป็นการช่วยลดความสูญเสียที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะ โดยการป้องกันจากการตรวจสภาพก่อนเกิดเหตุ หากสายไฟหรืออุปกรณ์ต่างๆ เก่า หรือชำรุดจะได้แก้ไขปรับเปลี่ยนได้ทันก่อนที่จะเกิดอัคคีภัย รวมถึงยังสร้างความตระหนักให้ประชาชนตื่นตัวหันมาสนใจความปลอดภัยที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศหรือจากไฟฟ้าลัดวงจร การตรวจเช็กเบื้องต้น อาทิ ระบบการต่อไฟฟ้าสายเมนหลักจากภายนอกอาคารเข้าภายในอาคาร ขั้วต่อสายไฟในตู้สวิตช์บอร์ด เพื่อดูความถูกต้องของการต่อระบบไฟฟ้าเข้าในตู้สวิตช์บอร์ด ตลอดจนการตรวจเช็กสายไฟฟ้า ว่า มีสภาพเหมาะสมกับการใช้งานต่อหรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้จากระบบไฟฟ้าขัดข้อง” นายธีรพล กล่าว

นายธีรพล กล่าวว่า สำหรับผู้ที่สนใจสามารถขอรับบริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าภายในอาคารได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งหน่วยงานจะจัดชุดเฉพาะกิจให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะการบริการจากหน่วยงาน กพร. เท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่ต้องการช่างที่มี License ซึ่งประกอบอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ไปตรวจสอบไฟฟ้าภายในอาคาร นอกเหนือจากการให้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถว่าจ้างผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารโดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.dsd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 4035
กำลังโหลดความคิดเห็น...