xs
xsm
sm
md
lg

สพฐ.ย้ำรับเด็ก ยึดโปร่งใส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สพฐ. เกาะติดการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2559 ยึดหลักโปร่งใส ตรวจสอบได้

วันนี้ (26 มี.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามติดตามการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2559 โดยคณะที่ 1 นำโดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ติดตามโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และโรงเรียนสตรีวิทยา คณะที่ 2 นำโดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามโรงเรียนหอวัง และ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะที่ 3 นำโดย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการ กพฐ. ติดตามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

นายการุณ กล่าวว่า สพฐ. ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยระดับชั้น ม.1 รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทั่วไปเมื่อวันที่ 20 - 24 มี.ค. 2559 สอบคัดเลือก 26 มี.ค. 2559 ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 2 เม.ย. 2559 จับสลากและรายงานตัว วันที่ 3 เม.ย. และมอบตัววันที่ 9 เม.ย. 2559 พร้อมกันทั่วประเทศ

ขณะนี้ สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2559 ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อติดตามให้การดำเนินงานรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถจัดสรรโอกาสทางการศึกษาได้ครบทุกคน รวมทั้งตรวจเข้มกระบวนการสอบ การจับสลาก และรับฟังข้อเสนอแนะเรื่องการรับนักเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ปกครอง และประชาชน

สำหรับข้อมูลการรับสมัครนักเรียนระดับ ม.1 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 กรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษาในพื้นที่ 67 โรง พบว่า มีนักเรียนสมัครจำนวน 23,107 คน โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่มีผู้สมัครมากที่สุด 10 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1,185 คน โรงเรียนโยธินบูรณะ 996 คน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 970 คน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 896 คน โรงเรียนศึกษานารี 871 คน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 830 คน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 816 คน โรงเรียนเทพศิรินทร์ 808 คน โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 762 คน และโรงเรียนสตรีวิทยา 753 คน ขณะที่ สพม. เขต 2 มีโรงเรียนในพื้นที่ 52 โรง มีผู้สมัคร 27,314 คน โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ที่มีผู้สมัครมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1,309 คน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1,196 คน คน โรงเรียนหอวัง 1,182 คน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 1,109 คน และ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2) 1,040 คนทั้งนี้ ในกรณีที่สอบไม่ได้จะมีการจับสลากอีกครั้งในวันที่ 3 เม.ย. 2559 จำนวน 18 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เป็นต้น

ส่วนโรงเรียนในต่างจังหวัด จำนวน 13 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และในกรณีที่สอบไม่ได้จับสลากไม่ได้และยังไม่มีที่เรียน ให้นักเรียนมาเขียนคำร้องให้จัดหาที่เรียนให้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือโรงเรียนใกล้บ้านระหว่างวันที่ 6 - 10 เม.ย. 2559 ประกาศผลการจัดหาที่เรียนให้ วันที่ 17 เม.ย. 2559 และรายงานตัววันที่ 17 เม.ย. 2559 นี้กำลังโหลดความคิดเห็น...