xs
xsm
sm
md
lg

ส่ง 16 นักเรียนไทย แข่งขันคณิตโอลิมปิก ประเทศมาเลเซีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สพฐ. ประกาศรายชื่อนักเรียนไทย 16 คน เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : International Teenagers Mathematics Olympiad 2015 วันที่ 10 - 14 ธันวาคม นี้ ที่ รัฐเคดาห์ มาเลเซีย

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมหลักการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยจัดการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ ประจำปี 2558 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : International Teenagers Mathematics Olympiad 2015 (ITMO 2015) ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2558 ณ เมืองสุไหงปตานี รัฐเคดาห์ สหพันธรัฐมาเลเซีย จำนวน 16 คน ได้แก่

เด็กชายกอบชนม์ สิทธิธรรมโชติ เด็กชายจิรสิน จานะพร และ เด็กชายธนา สมศิริวัฒนา จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เด็กชายอานุภาพ ช่วยเจริญสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายธีระชัย แซ่ตั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร เด็กชายนิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงปาณิสรา ตั้งงามสกุล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายวสุ พรหมอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นายนญ กังวานธีรวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เด็กชายปรากฏ งามละมัย โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เด็กชายมัตตัญญู ตั้งเง็กกี่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร เด็กชายรวัชญ์ ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เด็กชายพีรพัศ จงสุขกิจพานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงลออรัตน์ อุปคุณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายศิรธีร์ วัฒนสุรีย์พจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

“นักเรียนทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้ นอกจากนักเรียนจะมีโอกาส ได้แสดงความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว นักเรียนยังจะได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับมาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังอีกด้วย ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศชาติต่อไป ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น...