xs
xsm
sm
md
lg

กว่า 100 เยาวชนคนเก่งรับทุนการศึกษา “ลมหายใจไร้มลทิน”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ประกาศผลและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมประจำปี 2558 พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายเยาวชนซื่อสัตย์สุจริต

กิจกรรมการประกวดของมูลนิธิกิจกรรมประจำปี 2558 แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.ประกวดเรียงความ 2.ประกวดร้องเพลง 3.ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต 4.ประกวดต้นฉบับนิทานสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน 5.กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต โดยมูลนิธิฯ ได้จัดพิธีประกาศผลกว่า 70 รางวัลพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ ทั้งทุนการศึกษาและสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน โดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือก

“ชไมพร ปภัสร์พงษ์” ผู้อำนวยการมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ซึ่งก่อตั้งโดย “สื่อสากล” ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” เผยว่า ในปีที่ผ่านมากิจกรรมการประกวดทั้ง 5 ประเภทได้รับการตอบรับจากเยาวชนส่งผลงานร่วมประกวดเพิ่มมากขึ้น เป็นผลมาจากที่รุ่นพี่ชักชวนและบอกเล่าถึงกิจกรรมของมูลนิธิฯ ให้รุ่นน้องได้รับทราบ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ในการสร้างเครือข่ายพลังเยาวชนรักความซื่อสัตย์ต่อเนื่องมาตลอด 10 ปี

“ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้ง 5 กิจกรรมในปีการศึกษา 2558 มีทั้งสิ้นเกือบ 2,000 ชิ้น เทียบกันปีแรกที่เริ่มดำเนินการมีผลงานส่งเข้าประกวดเพียงไม่กี่ร้อยชิ้น จำนวนผลงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเป็นกำลังใจที่ดีให้ทีมงานเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไปในอนาคต”

สำหรับผลการประกวดกิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558 ได้แก่ (ผลการประกวดทั้งหมดสามารถดูได้ที่ www.lomhaijai.org หรือ www.dcy.go.th)
1.ประกวดเรียงความหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริตพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทย”
รางวัลชนะเลิศ
•ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงอรพินท์ กีบขุนทด โรงเรียนบ้านวังโป่ง จ.นครราชสีมา
•ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นายศุภวิชญ์ มูลชนะ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ.ลำปาง
•ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.)และอุดมศึกษา ได้แก่ นางสาววิภาวี สิเนหะวัฒนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

2.ประกวดร้องเพลง แบ่งเป็น 2 บทเพลง
2.1 ประกอบดนตรีตามเพลง “ลมหายใจไร้มลทิน”
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว
•ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กชายธรรมศักดิ์ สิงห์คำ โรงเรียนวัดม่วง จ.กรุงเทพฯ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหมู่
•ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ทีม KP BAND โรงเรียนวัดกำแพง จ.กรุงเทพฯ

2.2 ประกอบดนตรีตามเพลง “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว
•ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)ได้แก่ เด็กหญิงอภิชญา อภิชาตพงศธร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
•ระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวส.) และอุดมศึกษา ได้แก่ นางสาวอติภา ตันตยานนท์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหมู่
•ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ ทีมดุริยกวีศิลป์

3.ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
รางวัลชนะเลิศ หัวข้อ “เด็กดี” 
•ระดับปฐมวัย ได้แก่ เด็กหญิงธนัญชนก รูปสม โรงเรียนอุดมวิทยา จ.ราชบุรี

รางวัลชนะเลิศ หัวข้อ “เด็กดีมีความซื่อสัตย์” 
•ระดับประถมศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงกัญญาพัชร ช้างเจริญ โรงเรียนวัดบางสะแกใน จ.กรุงเทพฯ

รางวัลหัวข้อ “ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของเด็กดี” 
•ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.) ได้แก่ นางสาวแพรวพรรณ ล้วนศิริ โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี

4.ประกวดต้นฉบับนิทานสะท้อนความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กและเยาวชน หัวข้อ “ความซื่อสัตย์”
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ เด็กหญิงรุสนี ลาโยด โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล จ.สตูล

5.กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
•รางวัลชนะเลิศ ประเภทสถาบันการศึกษา โดยไม่มีการแบ่งระดับ ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี

ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ที่เว็บไซต์ www.lomhaijai.org www.dcy.go.th หรือ www.facebook.com/lomhaijaimotorexpo หรือโทร.0 2641 8444 ต่อ 215 ในวันและเวลาราชการกำลังโหลดความคิดเห็น...