xs
xsm
sm
md
lg

ปิยะสกล ทวงความคืบหน้าข้อตกลงร่วม สธ.- สปสช. เร่งเดินหน้าทันปีงบ 59

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รมว.สธ. สั่งเร่งรัดเดินหน้าข้อตกลงร่วม สธ.- สปสช. ตามมติบอร์ด 9 ก.พ. ระบุปีงบประมาณ 59 ต้องพร้อมใช้ ทวงถามผ่านมา 6 เดือน มีอะไรคืบหน้า ย้ำ สปสช. ต้องชี้แจงข้อสงสัย กันเงินเพื่อประโยชน์อะไร

วันนี้ (2 ก.ย.) ​ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เดินทางมายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานและมอบนโยบาย โดยกล่าวว่า การบูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่าง สปสช. กับ สธ. เพื่อให้บริการสุขภาพของคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถือเป็นนโยบายสำคัญ ทั้งนี้ จาก​มติบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2558 ถือเป็นข้อตกลงร่วมของทั้งสองฝ่าย​ เช่น การปรับเกลี่ยเงินเดือน การประกันรายรับขั้นต่ำของโรงพยาบาล การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการเขต การปรับปรุงการทำงานระดับเขต โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณผ่านเขต การกำหนดเป้าหมายการทำงานเฉพาะโรคระดับเขตร่วมกัน​ เป็นต้น อยากให้มีการพิจารณาหารือร่วมกันว่า 6 เดือนที่ผ่านมา เกิดผลอะไรขึ้นบ้าง หรือติดขัดในเรื่องใด หรือเรื่องใดดีแล้ว ก็หารือร่วมกันเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน นอกจากนี้ มติบอร์ด สปสช. วันที่ 9 ก.พ. 2558 จะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2559 ก็ต้องดำเนินการทันที คือ จัดระบบเพื่อรองรับมติดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2558 เพื่อให้เมื่อเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่สามารถทำได้ทันที ไม่ใช่เพิ่งมาจัดระบบกันตอนเข้าปีงบประมาณใหม่

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ส่วนเรื่อง​การดำเนินงานของ สปสช. ที่มีการตีความต่างกัน ตรงนี้ สปสช. ต้องอธิบายให้สังคมเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทำเช่นนั้นเพราะอะไร เกิดประโยชน์อะไร เช่น ที่มีการสงสัยว่า การกันเงินนั้นทำเพื่ออะไร ก็ต้องอธิบายว่ากันไว้แล้วเกิดผลแบบไหนอย่างไร โดยเฉพาะอธิบายกับ สธ. ซึ่งทำงานร่วมกัน  ทั้งนี้ ถ้า สธ. และ สปสช. เข้าใจกันระบบประกันสุขภาพแห่งชาติจะไปข้างหน้าได้เร็ว และเกิดสุขภาวะที่ดีกับประชาชน ทั้งนี้ ยืนยันว่า ไม่คิดถอยหลังเรื่องหลักประกันสุขภาพฯ แน่นอน เพราะทำมา 13 ปีแล้ว เพียงแต่ต้องปรับให้เหมาะสม ตามโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป จะยืนตามแบบเดิมไม่ได้ และขณะนี้ สปสช. เป็นที่เพ่งดูมาก เพราะงบประมาณมาก มีความผูกพันกับสุขภาพประชาชนองค์รวมทั้งประเทศ อยากให้มองเป้าหมายใหญ่ข้างหน้าร่วมกับ สธ. เพราะขณะนี้ถ้าข้างนอกมองดูก็ยังเห็นว่ามีความเห็นที่แตกต่างกัน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สำหรับแผนงานที่มีข้อเสนอร่วมกับ สธ. 6 ข้อ คือ ​1. ปรับระบบ และกลไกการตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณ​ 2. ปรับกลไกการบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง สปสช. และ สธ. 3. ปรับระบบการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 4. ปรับโครงสร้างระบบการเงินการคลัง เช่น คำของบประมาณจะมีการจัดทำร่วมกันจากที่ต่างคนต่างขอและเกิดความซ้ำซ้อน 5. ปรับการจัดการระบบสาธารณสุขในภาพรวม และ 6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภูมิ จะนำเข้าที่ประชุมกระทรวงเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจร่วมกันต่อไป ​​อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนนี้ จะมีการลงพื้นที่เยี่ยม 2 เขต ซึ่งจะขอเรียกหน่วยงานทั้งหมด ไม่เฉพาะ สธ. แต่อยากให้ สปสช. รพ.มหาวิทยาลัยในพื้นที่ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ด้านสุขภาพ มาประชุมร่วมกันและหาทางให้เกิดการประสานงานระหว่างกัน ​เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบองค์รวม 

นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่ รัฐมนตรีได้ระบุว่า สธ. และ สปสช. ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันคิดว่า มติบอร์ด วันที่ 9 ก.พ. จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ยังมีข้อขัดแย้งในข้อตกลงบางข้อที่ สธ. ยังเห็นด้วยน้อย เพราะฉะนั้นต้องทำให้เห็นตรงกันทุกข้อ ซึ่งเรื่องการจัดสรรงบผ่านที่เขตน่าจะเป็นรูปแบบที่ถูกต้อง ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังของบอร์ด สปสช. เป็นหัวใจหลักที่จะเริ่มต้น หากบูรณาการได้ดี ก็จะเชื่อมต่อมายังบอร์ดได้ดี ทุกฝ่ายต้องไม่มีอคติต้องเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก และลดความมีอัตตาขององค์กรลงมา เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้

 ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น...