xs
xsm
sm
md
lg

10 คำเตือนใหม่บนซองบุหรี่ มีผลบังคับใช้ 30 ก.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ภาพ www.thaihealth.or.th
ประกาศ สธ. เปลี่ยนข้อความคำเตือนพิษภัยและอันตรายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้านข้างซองบุหรี่ซิกาแรต 10 ข้อความ เน้นสื่อสารตรงๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น และระบุโรคที่ได้รับรองว่าเกิดจากบุหรี่ เช่น ควันบุหรี่มีสารยาดองศพ, ควันบุหรี่มีสารยาเบื่อหนู, สูบบุหรี่เป็นมะเร็งตับ เป็นต้น โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 30 กันยายนนี้

วันนี้ (4 เม.ย.) นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเษก ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 18 พ.ศ. 2558 เรื่อง การแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในฉลากของบุหรี่ซิกาแรต ซึ่งออกมาทดแทนประกาศฉบับเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2554 โดยมีผลบังคับใช้ภายหลังประกาศแล้ว 180 วัน นั่นคือ วันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งนี้ สารสำคัญของประกาศฉบับนี้ จะมีการเปลี่ยนข้อความคำเตือนพิษภัยและอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบด้านข้างซองบุหรี่ซิกาแรต 10 ข้อความใหม่ ประกอบด้วย ควันบุหรี่มีสารยาดองศพ, นิโคตินในบุหรี่ใช้ทำยาฆ่าแมลง, มีสารพิษ 250 ชนิดในควันบุหรี่, ควันบุหรี่มีสารยาเบื่อหนู, เป็นวัณโรคง่ายถ้าสูบบุหรี่, สูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งตับ, 140 คนต่อวันคนไทยตายจากบุหรี่, อยากเลิกต้องไม่สูบในบ้าน, สูบบุหรี่ในบ้านทำร้ายครอบครัว และ “พ่อแม่สูบลูกเลียนแบบ” โดยข้อความคำเตือนแต่ละแบบ จะต้องพิมพ์บนพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ด้านข้างซองบุหรี่ซิกาแรตทั้งสองข้าง โดยมีการหมุนเวียนข้อความในอัตรา 1 แบบต่อ 5,000 ซอง และหนึ่งแบบต่อ 500 คาร์ตัน

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควมคุมโรค กล่าวว่า ข้อความคำเตือนด้านข้างซองบุหรี่ชุดใหม่นั้น จะมีโรคใหม่ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการว่าเกิดจากการสูบบุหรี่ อาทิ การสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งตับ การสูบบุหรี่ทำให้เป็นวัณโรคง่าย ขณะที่ข้อความคำเตือนบางแบบ ก็เพื่อทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้น เช่น ข้อความคำเตือนเดิมที่ว่าควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งฟอร์มาลดีไฮด์ เปลี่ยนเป็น ควันบุหรี่มีสารยาดองศพ เนื่องจากฟอร์มาลดีไฮด์เป็นยาดองศพ และคำว่านิโคตินในควันบุหรี่เป็นสารเสพติด เปลี่ยนเป็น นิโคตินในควันบุหรี่ใช้ทำยาฆ่าแมลง ข้อความคำเตือนชุดใหม่จะทำให้ทั้งผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่รับรู้ถึงสารพิษที่มีอยู่ในควันบุหรี่มากขึ้น ทำให้ผู้สูบมีความอยากเลิกมากขึ้น และผู้ไม่สูบบุหรี่มีความคิดที่จะเริ่มสูบบุหรี่ลดลง ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ 02 580 9264 และสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
 
 
ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น...