xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด สธ.ตั้งกุนซือ เดินหน้าเขตสุขภาพ-ธรรมาภิบาลเต็มสูบ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการเกษียณ นั่งแท่นกุนซือ ช่วยพัฒนานโยบายและการบริหารงานสำนักปลัดฯ หวังเดินหน้าเขตสุขภาพ พัฒนาระบบการเงินการคลัง ธรรมาภิบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ณรงค สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายและการบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คำสั่งลงวันที่ 22 ต.ค. 2557 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อร่วมกันดำเนินงานการวางรากฐานพัฒนาเสริมความเข้มแข็งให้แก่งานบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยเน้นความทั่วถึง มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวแบ่งออกเป็น คณะกรรมการที่ปรึกษา มี นพ.สุจริต ศรีประพันธ์ เป็นประธานที่ปรึกษา มี นพ.วินัย วิริยกิจจา นพ.เสรี ตู้จินดา และ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ เป็นที่ปรึกษา

ส่วนคณะกรรมการอื่นๆ มี 16 ท่าน ประกอบด้วย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ นพ.ชาญชัย บูรพางกูร นพ.อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ นพ.ธวัช สุนทราจารย์ นพ.กิตติ กิตติอำพน นพ.พิษณุ มณีโชติ นพ.อุรุพงษ์ เวศกิจกุล นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ นพ.กมล วีระประดิษฐ์ นพ.เจริญ มีชัย นพ.ทรงยศ ชัยชนะ นพ.ประเสริฐ ขันเงิน พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ และ นพ.ศักดา อัลภาชน์

สำหรับหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ จะให้คำปรึกษาแนะนำข้อราชการในประเด็นต่างๆ อาทิ การพัฒนาระบบธรรมภิบาล โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคล การพัฒนานโยบายและแนวทางการบริหารจัดการระบบริการ โดยเฉพาะระบบบริการในรูปแบบเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาระบบการเงินการคลังในระบบสุขภาพที่มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพ เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายชื่อดังกล่าวเมื่อตรวจแล้วพบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขระดับปลัด รองปลัด และผู้ตรวจราชการ มาก่อน อาทิ นพ.สุจริต ศรีประพันธ์ นพ.วินัย วิริยกิจจา นพ.วัลลภ ไทยเหนือ นพ.เสรี ตู้จินดา โดยเฉพาะ นพ.วัลลภ ไทยเหนือ สมัยเป็นปลัด สธ. ถือว่าได้รับความเคารพจากคนในแวดวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในด้านอนามัยแม่และเด็ก และการบริหารงาน แต่มีความขัดแย้งอย่างมากกับ คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ซึ่งเป็นรัฐมนตรี สธ. สมัยนั้น และแพทย์ชนบท เนื่องจากปัญหาโครงการทุจริตคอมพิวเตอร์ 900 ล้านบาท
 
ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่

กำลังโหลด

อย.ทลายแหล่งผลิต-ร้านขายเครื่องสำอางปลอม

ดูบน Instagram


กำลังโหลดความคิดเห็น