xs
xsm
sm
md
lg

ปั้น รพ.บางกล่ำ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ลดแออัด แก้ขาดทุน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ยกระดับ รพ.บางกล่ำ เป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รองรับผู้ป่วยจาก รพ.หาดใหญ่ ช่วยลดความแออัด เพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดโอกาสเสี่ยงอัมพฤกษ์ อัมพาต ความพิการจากอาการป่วยภาวะเฉียบพลัน พลิกกู้วิกฤตเตียงผู้ป่วยว่าง รพ. ขาดทุนยับกลับมามีรายได้ หนึ่งความสำเร็จการพัฒนาเขตสุขภาพ สธ.

วันนี้ (24 ต.ค.) ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. ทีมที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลบางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เน้นงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลหาดใหญ่

ทั้งนี้ ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มผู้ป่วยภาวะเฉียบพลันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ ภาวะเส้นเลือดในสมองแตก และอุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อเส้นประสาท เป็นต้น ที่อาจรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์และอัมพาตได้ ซึ่งภายหลังจากการรักษาภาวะเฉียบพลันแล้ว จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงต่อความพิการถาวร แต่ รพ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ มีผู้ป่วยเข้ารับบริการจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้เกิดความแออัด รพ.หาดใหญ่ จึงร่วมกับ รพ.สงขลานครินทร์ พัฒนารูปแบบฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ผู้ป่วย โดยพัฒนา รพ.บางกล่ำ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงให้มีศักยภาพเฉพาะทางเป็น “ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู” เพื่อรองรับผู้ป่วยจาก รพ.หาดใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. รวมถึงรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่ใกล้เคียง และขยายบริการจัดทีมแพทย์ออกไปค้นหาผู้ป่วยในชุมชนที่ต้องได้รับการฟื้นฟูด้วย ทั้งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยมีการบริหารจัดการในผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา

นพ.สุริยะ สุพงษ์ ผอ.รพ.บางกล่ำ กล่าวว่า เดิม รพ.บางกล่ำ ประสบปัญหาเรื่องผู้ป่วยเข้ารับบริการน้อย โดยเฉพาะผู้ป่วยในมีอัตราการครองเตียงไม่ถึง 40% ส่งผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปีเป็นจำนวนน้อย โรงพยาบาลประสบปัญหาภาวะขาดทุน โดยปี 2555 ได้รับงบประมาณในส่วนของกองทุนผู้ป่วยในเพียง 1.9 ล้านบาทเท่านั้น เนื่องจากผู้ป่วยมักเลือกไปรับบริการการรักษาที่ รพ.หาดใหญ่ ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 24 กิโลเมตรเท่านั้น ทำให้เกิดภาวะผู้ป่วยล้นโรงพยาบาล รพ.บางกล่ำ จึงเห็นว่าควรมีการปรับระบบบริการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงปรึกษากับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) สงขลา ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการในเรื่องของการกระจายผู้ป่วยจาก รพ.หาดใหญ่ มา เพื่อให้เกิดการใช้เตียงให้คุ้มค่า รพ.บางกล่ำ จึงเลือกรับการกระจายผู้ป่วยในส่วนของเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยมีการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง รพ.หาดใหญ่ และ รพ.บางกล่ำ โดย รพ.หาดใหญ่ ได้สนับสนุนในส่วนของครุภัณฑ์ การส่งต่อผู้ป่วยและข้อมูลต่างๆ พร้อมส่งแพทย์มาช่วยตรวจที่ รพ.บางกล่ำ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ก.พ. 2556

นพ.สุริยะ กล่าวว่า สำหรับเกณฑ์ในการส่งต่อผู้ป่วยมี 4 โรค ตามเกณฑ์ SNAP ประกอบด้วย เส้นเลือดในสมองแตก ซึ่งภายหลังการรักษายังได้มีการติดตามอาการของผู้ป่วยหลังออกจากโรงพยาบาลด้วย นอกจากนี้ ยังดำเนินการปรับปรุงสถานที่ เพิ่มห้องพิเศษ รวมถึงเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วย ทั้งนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหลังจากดำเนินการมา 1 ปี พบว่าอัตราการครองเตียงเพิ่มสูง เฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 70% ขณะที่การจัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพก็เพิ่มขึ้นด้วย โดยปี 2556 ได้รับงบประมาณเพิ่มเป็น 3.12 ล้านบาท และปี 2557 ได้รับงบเพิ่มเป็น 4.87 ล้านบาท

“ผลการดำเนินงานตั้งแต่ ต.ค. 2556 - ก.ย. 2557 รพ.บางกล่ำมีผู้ป่วยในทั้งหมด 68 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รับส่งต่อจาก รพ.หาดใหญ่ ถึง 66 ราย โดยอัตราเฉลี่ยการนอนในโรงพยาบาลอยู่ที่ 17 วัน ขณะที่ระดับวิกฤตการเงินของโรงพยาบาลดีขึ้นเป็นลำดับ จากปี 2555 อยู่ที่ระดับ 7 ลดลงเหลือระดับ 4 ในปี 2556 และลดเหลือเพียงระดับ 1 ในปี 2557 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบายเขตบริการสุขภาพ (Service Plan) ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และเพิ่มการเข้าถึงในการรับบริการของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟู ซึ่งจากการดำเนินงานช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง อัตราการขาดนัดน้อยลง เพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาล เพิ่มจำนวนผู้ป่วย และเพิ่มรายรับให้แก่โรงพยาบาล” ผอ.รพ.บางกล่ำ กล่าว

ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่

กำลังโหลด

เครื่อง oncothermia ความหวังใหม่รักษามะเร็งเต้านม-ตับระยะท้าย ใช้คลื่นวิทยุยิงเฉพาะจุดมะเร็งจนเกิดความร้อน เอื้อยาเคมีบำบัดเข้าถึงมะเร็งง่ายขึ้น ผลศึกษาก้แนมะเร็งเต้านมยุบทั้งหมด 22% ผู้ป่วยมะเร็งตับอายุยืนขึ้น

ดูบน Instagramกำลังโหลดความคิดเห็น