xs
xsm
sm
md
lg

สปสช.ลั่นยินดีรับการตรวจสอบงบจาก ก.สาธารณสุข

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


สปสช. ยินดีให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ชี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ผ่านการตรวจสอบทุกปี ตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพที่กำหนดเข้มงวดมากกว่าระบบราชการปกติ เน้นการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบ รายงานผลต่อบอร์ด สปสช. ทุก 3 เดือน และรายงานต่อ ครม.- รัฐสภาทุก1 ปี เห็นด้วยปลัด สธ. จะตรวจสอบการใช้งบของ สธ. เชื่อจะทำให้ร่วมมือเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การตรวจสอบการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่ และ สปสช. ยินดีให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบได้ตลอดเวลา ต้องขอเรียนชี้แจงว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น ผ่านการตรวจสอบการใช้งบประมาณในรูปแบบต่างๆเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และเป็นหลักการบริหารจัดการงบประมาณที่ สปสช. ยึดถือมาโดยตลอด คือ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

เลขาธิการ สปสช. กล่าวต่อว่า โดยขั้นตอนในแต่ละปีจะเริ่มตั้งแต่การประชุมคณะอนุกรรมการการเงินการคลังในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวง สธ. เพื่อจัดทำคำของบประมาณขาขึ้น เมื่อได้ข้อสรุปก็เข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด สปสช. ก่อนจะเสนอให้สำนักงบประมาณ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาพิจารณา หลังจากนั้น เมื่อได้ตัวเลขงบประมาณเป็นที่แน่นอน ก็มาดำเนินการจัดทำงบประมาณขาลง โดยคณะอนุกรรมการการเงินการคลังเช่นกัน และเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด สปสช. และออกมาเป็นประกาศบอร์ด สปสช. เรื่องการบริหารจัดการงบกองทุน

นพ.วินัย กล่าวว่า ส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณนั้น ก็มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน เข้มงวด มากกว่าระบบราชการปกติ ได้วางระบบโดยเริ่มตั้งแต่การมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบที่บอร์ด สปสช. แต่งตั้งจากอดีตผู้บริหารกระทรวง สธ. กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยมีสำนักตรวจสอบเป็นฝ่ายเลขานุการที่อิสระจาก สปสช. และประชุมเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้แล้ว สตง. ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยตรวจสอบนั่งทำงานเป็นประจำอยู่แล้วที่ สปสช. และต้องมีการรายงานผลต่อบอร์ด สปสช. ทุก 3 เดือน รวมทั้งรายงานต่อ ครม. และรัฐสภาทุก 1 ปี ซึ่งระบบราชการปกติมิได้เข้มงวดแบบนี้

ดังนั้น การที่ สธ. จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น สปสช. ยินดี และพร้อมให้ความร่วมมือ รวมถึงการที่ สธ. ก็จะมีการตรวจสอบการใช้งบประมาณของกระทรวง สธ. ด้วยนั้น สปสช. เห็นด้วยอย่างจริงจังและจริงใจและสนับสนุนแนวทางดังกล่าวที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการตรวจสอบที่จะเกิดขึ้นนี้จะนำไปสู่การทำงานร่วมกันโดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง” เลขาธิการ สปสช. กล่าว
 
 
ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่

กำลังโหลด

อย.ทลายแหล่งผลิต-ร้านขายเครื่องสำอางปลอม

ดูบน Instagram
กำลังโหลดความคิดเห็น